POLn6003 Vybrané aspekty volebních kampaní

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Miloš Gregor, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 14:00–15:40 U41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Doporučeno absolvování předmětu POL505
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studentům přiblížit a představit jednotlivé kroky v rámci přípravy, organizace a realizace volebních kampaní.
Výstupy z učení
Po absolvobání kurzu budou studenti schopni porozumět a odhadnout efekty různých marketingových prostředků a technik používaných politickými aktéry. Dále se naučí kriticky hodnotit a užívat vhodné metody úspěšné kampaně.
Osnova
 • 1. Zákonné vymezení 2. Strategie kampaní 3. Vybrané komunikační nástroje 4. Masmédia 5. Politická reklama 6. Permanentní kampaň 7. Negativní kampaň 8. Interní marketing, fundraising a GOTV 9. Nové trendy v politickém marketingu 10. Vyhodnocování kampaní
Literatura
  povinná literatura
 • Ormrod, R. P. 2017. From Markets to Stakeholders: Toward a Conceptual Model of Political Stakeholder Orientation. Journal of Political Marketing. str. 1-37
 • Drake, P.; Higgins, M. 2006. I'm a Celebrity, Get Me into Politics: The Political Celebrity and the Celebrity Politician. In Holme, S.; Redmond, S. (Eds). Framing Celebrity: New Directions in celebrity Culture. London: Routledge. str. 88-100.
 • Zákon č. 322/2016 Sb., kterým se mění volební zákony a další související zákony.
 • Street, J. 2004. Celebrity Politicians: Popular Culture and Political Representation. In. British Journal of Politics and International Relations. Vol. 6, str. 435-452.
 • Atkin, Ch.; Heald, G. 1976. Effects of Political Advertising. In: Banes, P.R. (ed.). Political Marketing. Volume I. London: SAGE Publications, str. 197-210.
 • Napolitan, J. 2003. Napolitan’s Rules: 112 lessons learned from a career in politics. In: Faucheux, R.A. (ed.). Winning elections. Political Campaign Management, Strategy and Tactics. New York: M. Evans and Company, str. 26-58.
 • Bowers, J. R.; Daniels, S. (eds.) 2011. Inside Political Campaigns. Chronicles –and Lessons– from the Trenches. Colorado/ London: Lynne Ripener Publishing. str. 1-56.
 • Richards, B. (2004). The Emotional Deficit in Political Communication. In: Political Communication. Vol. 21, No. 3, str. 339-352.
 • Needham, C. (2005). Brand leaders: Clinton, Blair and the limitations of the permanent campaign. Polit Stud-london, 53(2), 343-361.
 • Talk Show Campaigns. Presidential Candidates on Daytime and Late Night Television
 • Kahn, K.F. - Kenney, P.J. (1999): Do Negative Campaigns Mobilize or Suppress Turnout? Clarifying the Relationship between Negativity and Participation, The American Political Science Review, Vol. 93, No. 4, Pp. 877 - 889
 • Heclo, H. (2000): Campaigning and Governing: A Conspectus. In Ornstein, J. N. and Mann, T. E. (eds.): The Permanent Campaign and Its Future. Washington: American Enterprise Institute and The Brookings Institution, s. 1-37.
 • Loomis, B. A. (2000): The Never Ending Story: Campaigns without Elections. In Ornstein, J. N. and Mann, T. E. (eds.): The Permanent Campaign and Its Future. Washington: American Enterprise Institute and The Brookings Institution, s. 162-184.
 • McCrae, R. R.; John, O. P. 1992. An Introduction to the Five-Factor Model and Its Applications. Journal of Personality, Vol. 60, No. 2, str. 175-215.
 • LEES-MARSHMENT, Jennifer. Political marketing : principles and applications. 2nd ed. New York: Routledge, 2014. xiv, 273. ISBN 9780415632072. info
 • PARKIN, Michael. Talk show campaigns : presidential candidates on daytime and late night television. 1st publ. Abingdon, Oxon: Routledge, 2014. xii, 236. ISBN 9780415823364. info
 • EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. info
 • MAAREK, Philippe J. Campaign communication and political marketing. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011. xiv, 268. ISBN 9781444332353. info
 • Political marketing. Edited by Paul Baines. 1st pub. Los Angeles: Sage, 2011. liii, 320. ISBN 9781849207843. info
 • BAKER, Frank W. Political campaigns and political advertising : a media literacy guide. Edited by David Considine. Santa Barbara, Calif.: Greenwood Press, 2009. xxvi, 196. ISBN 9780313347559. info
 • Campaigns and political marketing. Edited by Wayne P. Steger - Sean Q. Kelly - J. Mark Wrighton. New York, NY: Haworth Press, Inc., 2006. 210 s. ISBN 0789032104. info
 • MARK, David. Going dirty : the art of negative campaigning. Lanham, [Md.]: Rowman & Littlefield Publishers, 2006. x, 267. ISBN 0742545016. URL info
 • LAU, Richard R. a David P. REDLAWSK. How voters decide : information processing during election campaigns. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. xvii, 344. ISBN 052161306X. info
 • The SAGE handbook of political advertising. Edited by Lynda Lee Kaid - Christina Holtz-Bacha. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2006. xi, 492. ISBN 1412917956. info
 • The SAGE handbook of political advertising. Edited by Lynda Lee Kaid - Christina Holtz-Bacha. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2006. xi, 492. ISBN 1412917956. info
 • ZOONEN, Liesbet van. Entertaining the citizen : when politics and popular culture converge. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2005. viii, 181. ISBN 074252907X. URL info
 • Campaigns and elections American style. Edited by James A. Thurber - Candice J. Nelson. 2nd ed. Boulder, Colo.: Westview Press, 2004. xiii, 260. ISBN 0813341825. URL info
 • SHAW, Catherine M. The campaign manager : running and winning local elections. 3rd ed. Boulder, Colo.: Westview Press, 2004. xvi, 399. ISBN 0813342228. URL info
 • Winning elections : political campaign management, strategy & tactics. Edited by Ron Faucheux. New York: M. Evans and Co., 2003. 688 p. ISBN 1590770269. info
 • Public communication campaigns. Edited by Ronald E. Rice - Charles K. Atkin. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2001. xi, 428. ISBN 0761922067. info
 • ENTMAN, Robert. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication. 1993, Vol. 43, Issue 4, s. 51-58. doi:10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x. info
 • ATHERTON, N. M. Electron spin resonance : theory and applications. Chichester: Ellis Horwood Limited, 1973. 438 s. ISBN 0470-03600-1. info
Výukové metody
Přednášky, semináře.
Metody hodnocení
seminární práce, průběžné a závěrečné přezkoušení;
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/POLn6003