POLn6004 Specializační pracovní stáž

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/2. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie – Katedra politologie – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zprostředkovat studentům praxi v oboru, popř. v oblastech blízkých politologii. Studenti absolvují pracovní stáž ve vybraných veřejných a soukromých institucích jako jsou politické strany, ministerstva, úřady, soukromé komunikační agentury apod. Aktuální seznam institucí: Inboox CZ, s.r.o., Media Tenor, spol. s.r.o., Magistrát města Brna, Občanská demokratická strana, Pravý břeh, z.s., Progresívne Slovensko, SPOLU - občianska demokracia, Česká pirátská strana, KDU-ČSL, Institute H21
Výstupy z učení
Cílem stáží je rozvinout znalosti a dovednosti získané v kurzech vyučovaných na Katedře politologie FSS MU v rámci studijní specializace Volební studia a politický marketing o praktickou rovinu. V rámci studia je důraz kladem zejména na schopnost porozumění oblastem volebního procesu, přípravy a realizace volebních kampaních a komunikačních strategií, zpracování kvantitativních dat. Stáž uznatelná v rámci studia této specializace musí naplňovat alespoň jednu z výše zmíněných oblastí.
Osnova
  • Povinný rozsah: 240 hodin
Literatura
  • Jde o praktický předmět bez literatury.
Výukové metody
Praxe
Metody hodnocení
Dodržení podmínek hostitelské organizace, kontrola mentorem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/POLn6004