ZURb1122 Seminář k bakalářské práci III.

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Karolína Bieliková (cvičící)
Mgr. Jana Blahošová (cvičící)
Mgr. Tereza Brázdilová (cvičící)
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Čejková (cvičící)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Doubek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Vojtěch Dvořák (cvičící)
Charles Michael Elavsky, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Galík (cvičící)
Mgr. Bc. Jan Hanák (cvičící)
Alena Hesová (cvičící)
Khin-Wee Chen, PhD. (cvičící)
Mgr. Iveta Jansová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marie Jaroň Bedrošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Filip Johánek (cvičící)
Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Kluknavská, PhD. (cvičící)
Mgr. Michaela Lebedíková (cvičící)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Alena Macková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Markéta Malá, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (cvičící)
doc. MgA. Jan Motal, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Novotná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martina Paulenová (cvičící)
Mgr. Petra Pichaničová (cvičící)
Mgr. Radovan Plášek (cvičící)
Mgr. Martina Pouchlá (cvičící)
Mgr. Lukáš Slavík (cvičící)
Mgr. Klára Smejkal (cvičící)
Mgr. Tomáš Svoboda (cvičící)
Ing. Bc. Miloš Šenkýř (cvičící)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Telferová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Natálie Terčová (cvičící)
Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Jan Tomandl (cvičící)
Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Jana Ustohalová (cvičící)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Verešová (cvičící)
doc. Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Štěpán Žádník (cvičící)
Garance
Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Boris Rafailov, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZURb1122/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Bieliková
ZURb1122/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Blahošová
ZURb1122/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Brázdilová
ZURb1122/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Burgr
ZURb1122/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Čejková
ZURb1122/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Čuřík
ZURb1122/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Dědková
ZURb1122/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Doubek
ZURb1122/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Dvořák
ZURb1122/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Ch. Elavsky
ZURb1122/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Galík
ZURb1122/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hanák
ZURb1122/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Hesová
ZURb1122/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Chen
ZURb1122/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Jansová
ZURb1122/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Jaroň Bedrošová
ZURb1122/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jedličková
ZURb1122/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Johánek
ZURb1122/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Kirkosová
ZURb1122/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kluknavská
ZURb1122/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Lebedíková
ZURb1122/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Macek
ZURb1122/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Macková
ZURb1122/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. H. Macháčková
ZURb1122/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Malá
ZURb1122/26: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Metyková
ZURb1122/27: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Motal
ZURb1122/28: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Novotná
ZURb1122/29: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Paulenová
ZURb1122/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pichaničová
ZURb1122/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Plášek
ZURb1122/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Pouchlá
ZURb1122/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Slavík
ZURb1122/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Smejkal
ZURb1122/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Svoboda
ZURb1122/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Šenkýř
ZURb1122/37: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Šmahel
ZURb1122/38: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Telferová
ZURb1122/39: Rozvrh nebyl do ISu vložen. N. Terčová
ZURb1122/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Tkaczyk
ZURb1122/41: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Tomandl
ZURb1122/42: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Urbániková
ZURb1122/43: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Ustohalová
ZURb1122/44: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
ZURb1122/45: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Večeřa
ZURb1122/46: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Verešová
ZURb1122/47: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Waschková Císařová
ZURb1122/48: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Š. Žádník
Předpoklady
! ZURb1118 Seminář k bakalářské práci II. && ( ZURb1121 Seminář k bakalářské práci II. || ZURb1117 Seminář k bakalářské práci I. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V rámci předmětu se studenti pod individuálním vedení svých školitelů věnují sběru a vyhodnocení dat a informací a psaní bakalářské práce. Seminář je založen na individuální práci studenta se školitelem. Výstupem z předmětu je odevzdání hrubé verze bakalářské práce, tj. takové verze bakalářské práce, která může být po doplnění formálních náležitostí předložena k obhajobě.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- aplikovat dříve získané teoretické a metodologické vědomosti při sběru a vyhodnocení dat a informací a při vyhotovení bakalářské práce,
- samostatně vypracovat odborný text založený na vlastní výzkumné nebo produktové práci.
Osnova
 • 1. Samostatná práce v terénu (sběr dat a informací).
 • 2. Zpracování a vyhodnocení (analýza a interpretace) získaných dat a informací.
 • 3. Individuální konzultace se školitelem.
 • 4. Psaní a editace textu bakalářské práce.
Literatura
 • PLÁŠEK, Radovan. Odborný text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 36 s. ISBN 978-80-210-7175-9. info
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 stran. ISBN 9788086429403. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999, 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 8071981737. info
 • DVOŘÁKOVÁ-JANŮ, Věra. Jak psát diplomovou práci. 1. vyd. Praha: Česká zemědělská univerzita, 1996, 37 s. ISBN 8021302291. info
 • SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 86 s. ISBN 80-210-0727-3. info
Výukové metody
Individuální konzultace
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn vytvořením a odevzdáním hrubé verze bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/ZURb1122