BSS190 Politický extremismus a radikalismus v ČR

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
2/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vendula Divišová (přednášející)
doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 15:15–16:45 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolventi kurzu budou schopni analyzovat všechny organizační formy extremismu a radikalismu v České republice, včetně vývoje jednotlivých ideologií a organizací. Studenti budou schopni diskutovat o současných trendech v této oblasti.
Osnova
 • Osnova: 1. Úvod. 2. Vymezení problematiky politického extremismu. 3. Vývoj, struktura, formy pravicového extremismu. 4. Ultrapravicové strany , zájmové skupiny a subkultury v ČR. 5. Politika proti pravicovému extremismu v ČR. 6. Vývoj, struktura, formy levicového extremismu. 7. Marxismus, leninismus, stalinismus, trockismus a maoismus. 8. Anarchismus, anarchosyndikalismus. 9. Anarchistické skupiny v ČR. 10. Trockistické skupiny v ČR. 11. Politika proti levicovému extremismu 12. Závěr kursu, další projevy násilí
Literatura
  povinná literatura
 • BASTL, Martin, Miroslav MAREŠ, Josef SMOLÍK a Petra VEJVODOVÁ. Krajní pravice a krajní levice v ČR. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 288 s. Politologie. ISBN 978-80-247-3797-3. URL info
 • MAREŠ, Miroslav. Pravicový extremismus a radikalismus v ČR. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Centrum strategických studií, 2003. 655 s. Mimo edice. ISBN 80-86598-45-4. info
 • BASTL, Martin. Radikální levice v České republice. Brno: MPÚ, 2001. 120 s. ISBN 80-210-2722-3. info
  neurčeno
 • Na rozšiřující a doplňující literaturu budou studenti upozorněni na prvním setkání.
 • DANICS, Štefan. Extremismus. Vyd. 1. Praha: Triton, 2003. 62 s. ISBN 8072544543. info
 • CHMELÍK, Jan. Extremismus a jeho právní a sociologické aspekty. Praha: Linde, 2001. 172 s. ISBN 8072012657. info
 • CHMELÍK, Jan. Symbolika extremistických hnutí. Vyd. 1. Praha: Armex, 2000. 113 s. ISBN 8086244148. info
Výukové metody
Přednášky a skupinová diskuse.
Metody hodnocení
Kurz bude ukončen písemnou zkouškou. Pro absolvování předmětu jen nutno získat nejméně 60% správných odpovědí. Bodování: 0%-59% správných odpovědí = F, 60%-68% správných odpovědí = E, 69%-77% správných odpovědí = D, 78%-86% správných odpovědí = C, 87%-94% správných odpovědí = B, 94%-100% správných odpovědí = A.
Informace učitele
Volitelný kurs Tento kurs patří pro studenty oboru BSS mezi volitelné kursy (kredity C). Kredity za něj získané se nezapočítávají mezi kredity, které je nutné získat za povinně volitelné kursy (kredity B)! Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním vakademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit sproblémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.