Bi5596 Moderní metody v ekotoxikologii

Přírodovědecká fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Pavel Babica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Bláhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karel Brabec, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Klára Hilscherová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jakub Hofman, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jiří Novák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Soňa Smetanová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Iva Sovadinová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Lucie Bielská, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc.
RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: RECETOX - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi5596/Pa: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi5596/Po: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Kurz je primárně určen Mgr studentům specializace Ekotoxikologie (nejlépe v 1. ročníku navazujícího studia). Vhodné je absolvování minimálně základních přednášek z ekotoxikologie (Obecná ekotoxikologie, Ekotoxikologiecké biotesty)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je představit studentům v přednáškách a cvičeních principy a aplikace nových moderních metod, které jsou uplatňovány v experimentální i teoretické ekotoxikologii. Kromě pochopení principů se studenti naučí interpretovat konkrétní modelové výsledky a také realizovat vybrané metody v praktických cvičeních. Studenti získají teoretické i praktické zkušenosti s metodami molekulární a buněčné toxikologie, omiky, biomarkery, higher-tier assessment, modelování.
Osnova
 • Blok A - Metody sledování expozice
 • * Biodostupnost / Bioakumulace / Biokoncentrace / Pasivní vzorkování / Pasivní dávkování
 • * Extrakce na pevné fázi (základy)
 • * Sledování přestupů přes kůže - demonstrace
 • * Instrumentální metody, koncovka: bioakumulační test se žížalou; SPME; GC
 • Blok B - Metody sledování účinků
 • * Makromolekuly a jejich analýza (DNA, RNA, Proteiny)
 • * Metabolity - produkty metabolismu a patologických, biomarkery
 • * Buňky (bakterie, kvasinky, eukaryotické modely), in vitro kultivace, základní metodiky
 • * Eukaryotické buňky v detailu (struktura, funkce)
 • * Tkáň, Oganismus
 • * Populace, společenstva, ekosystém
 • Blok C - Modelování
 • * Toxikokinetické modely
 • * Dynamic Energy Bugdet modely DEBTOX
 • * SSD
 • * Prediktivní QSAR
Výukové metody
Přednášky (2h týdně) kombinované s praktickými cvičeními v laboratořích (experimentální ekotoxikologie) a na počítačích (modelování).
Metody hodnocení
Studenti budou hodnoceni v průběhu i na konci semestru.

Výsledky získávané v průběhu semestru (docházka, minitesty, testy ve cvičení, kvalita protokolů) budou tvořit 30% (max. 30 bodů) z celkového hodnocení (max. 100 bodů).
* Minitesty (ověření znalostí teorie na následujících přednáškách)
* Test před každým praktickým cvičením (prověření znalostí s teorie, prověření přípravy na praktické cvičení)
* Hodnocení kvality protokolů z jednotlivých praktických cvičení

* Závěrečné zkoušení - test 35 otevřených otázek (max. 70 bodů)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.