G5801 Terénní cvičení s využitím geocachingu

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
3D. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Šamánek (cvičící)
Mgr. Simona Krmíčková, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G3081 Metody praktické geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s lokalitami v Brně a jeho blízkém okolí, samostatnou a zábavnou formou. K návštěvě těchto lokalit bude studentům poskytnut a geocachingová multi-keš, tedy hráč bude postupovat mezi jednotlivými lokalitami za pomocí vyřešených úkolů, které jej jednak provedou terénem, ale zároveň si odnese znalosti o geologii Brna a okolí.
Výstupy z učení
Praktická terénní znalost geologie brněnského masivu, pokryvných útvarů, a nejbližších jednotek.
Výukové metody
Samostatné terénní cvičení na větším množství lokalit, na základě písemných pokynů.
Metody hodnocení
Pro získání zápočtu student musí projít všemi fázemi hry a splnit požadované úkoly.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřen v podzimním semestru 2017/2018.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: tři celodenní bloky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.