G3081 Metody praktické geologie a geologického mapování

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/3/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G3080 Metody geologického výzkumu I && ! G3081k Metody praktické geologie && ! NOW ( G3081k Metody praktické geologie ) && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Znalost tvarů základních geologických těles, znalost základních geologických pojmů (diskordance, pokles, přesmyk ...)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 32 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/32, pouze zareg.: 15/32, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 13/32
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět shrnuje hlavní způsoby terénní práce geologa včetně přípravy do terénu. V terénních metodách je hlavní důraz kladen na geologickou dokumentaci, měření kompasem a geologické mapování.
Výstupy z učení
Po absolvování je posluchač schopen pracovat s geologickým kompasem, číst geologickou mapu a sestavovat geologický řez. Je teoreticky připraven pro kurz geologického mapování v terénu.
Osnova
 • Užívané projekce, listoklady, topografické mapy, konstrukce topografického profilu.
 • Geologický kompas a vyhodnocování dat orientace.
 • Geologická mapa, značky a barvy na geologických mapách, druhy geologických map.
 • Průběh geologického mapování, vybavení pro geologické mapování.
 • Interpretace geologických map, pravidlo V, metoda tří bodů, profily.
 • Geologická bibliografie.
 • Některé speciální metody.
Literatura
  povinná literatura
 • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
 • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7. info
  doporučená literatura
 • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
 • RAJLICH, Petr. Analýza orientovaných dat v geologii. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1980. 178 s., ii. info
 • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
  neurčeno
 • SMITH, Mike J., Paolo PARON a James S. GRIFFITHS. Geomorphological mapping :methods and applications. Amsterdam: Elsevier, 2011. ISBN 9780444534460. info
Výukové metody
Teoretická příprava a dominantní praktická cvičení
Metody hodnocení
Elektronická zkouška (test) a praktická zkouška měření kompasem, nutno odevzdat všechny úlohy ze cvičení.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1431/podzim2010/G3081k/index.qwarp
Předmět je podmínkou pro zápis G4221 Geovědní dokumentace území a G4231 Kurz terénní geologické dokumentace.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G3081