G5221 Elektronické zpracování geologie území

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/2/3. 8 kr. && souhlas. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jiří Rez, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (náhr. zkoušející)
Garance
RNDr. Jiří Rez, Ph.D.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G4221 Geovědní dokumentace území
Podmínkou je mít vlastní terénní dokumentaci z mapovacího kurzu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 18/20
Jiné omezení: Předmět je určen pouze studentů, kteří absolvovali G4221 v minulém semestru.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenta vyhodnotit terénní data, sestavit geologickou mapu a mapy odvozené v elektronické podobě a vyhodnotit závěrečnou mapovací zprávu.
Výstupy z učení
Student bude umět vyhodnotit data v terénu, sestavit geologickou mapu a mapy odvozené v elektronické podobě a bude schopen vyhodnotit závěrečnou mapovou zprávu.
Osnova
 • Základy práce v prostředí GIS.
 • Sestavení legendy v prostředí GIS.
 • Digitalizace mapy.
 • Vytvoření odvozených map.
 • Sestavení závěrečné zprávy.
Literatura
 • Hanžl et al. (2009): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25000. - ČGS, Brno. ISBN: 978-80-7075-727-7
 • Kristen S. Kurland, 2020:GIS Tutorial for ArcGIS Desktop 10.8, ESRI press.
 • A to Z GIS : an illustrated dictionary of geographic information systems. Edited by Tasha Wade - Shelly Sommer. 2nd ed. Redlands, Calif.: ESRI Press, 2006, xvi, 268. ISBN 1589481402. info
 • Geography and GIS : serving our world. Edited by Nancy Sappington. Redlands, Calif.: ESRI Press, 2003, 120 s. ISBN 1589480783. info
 • MCDONNELL, Rachael a Karen KEMP. International GIS dictionary. Cambridge: GeoInformation International, 1995, 111 s. ISBN 1-899761-19-5. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení a samostatná práce na zadání.
Metody hodnocení
Závěrečná obhajoba.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/G5221