G4221 Geovědní dokumentace území

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
2 týdny. 11 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Mgr. Adam Říčka, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! NOW ( G4231 Kurz geologické dokumentace ) && ( G3081k Metody praktické geologie || G3081 Metody praktické geologie )
Základním předpokladem je absolvování předmětu Metody praktické geologie a mapování, bez znalostí z tohoto předmětu rozhodně nelze kurz úspěšně zvládnout (zásady mapování, sestavení zprávy, vyhodnocení kompasových dat atd.). Předpokládají se dále znalosti z poznávání horninotvorných minerálů a hornin (základní znalosti z předmětu Petrologie) a určování hlavních strukturních prvků (Strukturní geologie a geotektonika).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktické provedení geologického mapování na zvoleném území.
Výstupy z učení
Po skončení kurzu je posluchač schopen provádět terénní geologickou dokumentaci, sestavit vlastní geologickou mapu a závěrečnou zprávu o daném území.
Osnova
 • Rekognoskační tůrování.
 • Příčné tůrování.
 • Podélné tůrování.
 • Zhotovení čistopisné mapy a zprávy.
 • Obhajoba výsledků.
Literatura
 • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959, 523 s. info
 • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984, 192 s. info
 • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: Alfa, vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988, 429 s. info
 • SMITH, Mike J., Paolo PARON a James S. GRIFFITHS. Geomorphological mapping :methods and applications. Amsterdam: Elsevier, 2011. ISBN 9780444534460. info
Výukové metody
praktické mapování v terénu, samostatná práce (s instruktory)
Metody hodnocení
Obhajoba terénní dokumentace a ručně kreslené mapy.
Informace učitele
Termín a místo kurzu zatím není stanoveno. Orientačně se jedná o poslední tři celé týdny v měsíci květnu. Vzhledem k charakteru výuky se nelze během kurzu uvolnit z výuky, proto si na tyto dny neplánujte sportovní utkání, umělecká vystoupení ani svatby. Další pokyny k předmětu budou podávány při výuce Metod praktické geologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: kurz je stanoven na 17.-30.5.2015.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/G4221