G4221 Geovědní dokumentace území

Přírodovědecká fakulta
jaro 2014
Rozsah
2T. 11 kr. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G4220 Kurz geologického mapování && ! NOW ( G4231 Kurz geologické dokumentace ) && ( G3080 Metody geologického výzkumu I || G3081k Metody praktické geologie || G3081 Metody praktické geologie )
Základním předpokladem je absolvování předmětu Metody praktické geologie a mapování, bez znalostí z tohoto předmětu rozhodně nelze kurz úspěšně zvládnout (zásady mapování, sestavení zprávy, vyhodnocení kompasových dat atd.). Předpokládají se dále znalosti z poznávání horninotvorných minerálů a hornin (základní znalosti z předmětu Petrologie) a určování hlavních strukturních prvků (Strukturní geologie a geotektonika).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 42 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Praktické provedení mapování na zvoleném území, po skončení kurzu je posluchač schopen provádět terénní geologickou dokumentaci, sestavit vlastní geologickou mapu a závěrečnou zprávu o daném území.
Osnova
  • Rekognoskační tůrování.
  • Příčné tůrování.
  • Podélné tůrování.
  • Zhotovení čistopisné mapy a zprávy.
  • Obhajoba výsledků.
Literatura
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. 1. vyd. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
  • MELIORIS, Ladislav, Igor MUCHA a Pavel POSPÍŠIL. Podzemná voda - metódy výskumu a prieskumu. 1. vyd. Bratislava: ALFA - vydavatel'stvo technickej a ekonomickej literatúry, 1988. 429 s. info
Výukové metody
praktické mapování v terénu, samostatná práce (s instruktory)
Metody hodnocení
Obhajoba terénní dokumentace a ručně kreslené mapy.
Informace učitele
Termín a místo kurzu zatím není stanoveno. Orientačně se jedná o poslední tři celé týdny v měsíci květnu. Vzhledem k charakteru výuky se nelze během kurzu uvolnit z výuky, proto si na tyto dny neplánujte sportovní utkání, umělecká vystoupení ani svatby. Další pokyny k předmětu budou podávány při výuce Metod praktické geologie.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.