G3080 Metody geologického a hydrogeologického výzkumu a mapování I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/3. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Mgr. Ivo Baroň, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Předpoklady
G1020 Všeobecná geologie I || NOW ( G1020 Všeobecná geologie I )
Znalost tvarů základních geologických těles, znalost základních geologických pojmů (diskordance, pokles, přesmyk)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Užívané projekce, listoklady, topografické mapy, konstrukce topografického profilu. Geologický kompas a vyhodnocování dat orientace. Geologická mapa, značky a barvy na geologických mapách, druhy geologických map. Průběh geologického mapování, vybavení pro geologické mapování. Interpretace geologických map, pravidlo V, metoda tří bodů, profily. Geologická bibliografie. Některé speciální metody.
Literatura
  • HÁJEK, Josef. Metody geologického výzkumu. Vyd. 1. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1984. 192 s. info
  • MELICHAR, Rostislav. Metody strukturní geologie : orientační analýza. 1. vyd. Brno: Rektorát Masarykovy university, 1991. 180 s. ISBN 80-210-0319-7. info
  • POUBA, Zdeněk. Geologické mapování. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1959. 523 s. info
  • Analýza orientovaných dat v geologii. Edited by Petr Rajlich. Vyd. 1. Praha: Ústřední ústav geologický, 1980. 178 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/G3080