G0101 Školení BOZP a PO pro geology

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
1 hodina. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Pavel Kadlec (přednášející)
Garance
Pavel Kadlec
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 65 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je zaškolit studenta do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
Výstupy z učení
Po školení dovedete reagovat na možné nebezpečné situace.
Osnova
  • Bezpečnostní školení.
Literatura
  • according to advisor instructions
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Zápočet za povinnou přítomnost a podpis.
Informace učitele
Toto školení je nutno absolvovat každým rokem (nařízení rektora MU).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: Každoročně povinné školení, každým rokem nutno znovu absolvovat !.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Vždy jedno školení v daném podzimním semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/G0101