JA001 Odborná angličtina - zkouška

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Dlabolová (cvičící)
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
FAKULTA ( PřF )
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
shrnout jednoduchý odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
Výstupy z učení
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
shrnout jednoduchý odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
Osnova
 • Písemná část: 1) Test: a) Poslech b) Akademická část (akademická gramatika, přiřazování, logická návaznost, tvoření slov, definice...); c) Odborný text - porozumění textu: hlavní myšlenka, logická návaznost, správnost tvrzení, synonyma...);
 • 2) Psaní: a) akademický email v rozsahu 150-200 slov na zadané téma b) shrnutí populárně naučného nebo vědeckého zdroje (článek, video nebo podcast) v rozsahu 200-250 slov.
 • Ústní část: Zkouška je zaměřena na prověření komunikačních dovedností v daném oboru. Studenti diskutují o jedné z těchto otázek (ve vztahu ke studovanému oboru): 1. Define two terms from your field of study and support them with relevant examples. 2. Present a (controversial) problem related to your field of study. 3. Describe and explain a process / notion / experiment within your field of study. 4. Compare and contrast phenomena from your field of study. 5. Classify systems in your field of study. 6. Describe a cause and effect relationship from your field of study. 7. Speculate on an issue from your field of study.
 • https://www.sci.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/oddeleni-centra-jazykoveho-vzdelavani-na-prirodovedecke-fakulte/zkousky
Literatura
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Science.Keith Kelly.Macmillan 2008
 • MASCULL, Bill. Key words in science & technology : helping learners with real English. 1st pub. London: Harper Collins Publishers, 1997. xii, 210. ISBN 0003750981. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
 • DONOVAN, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford: University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-457180-7. info
 • Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info
 • English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989
 • Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2006. xxv, 728. ISBN 047167950X. info
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info
 • DEAN, Michael a Anna SIKORZYŃSKA. Opportunities., Intermediate., Language powerbook. Harlow: Pearson Education, 2000. 112 s. : i. ISBN 0-582-42142-X. info
 • CUNNINGHAM, Sarah a Bill BOWLER. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN 1-943396-88-4. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for elementary students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. xi, s. ISBN 9780521675437. info
 • MURPHY, Raymond. Essential grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students : with answers. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. x, 350. ISBN 052143680X. info
 • +Any materials aimed at preparation for B1 level examinations (e.g.PET).
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:JA001!
Výukové metody
písemná a ústní zkouška
Metody hodnocení
písemný test, písemné úkoly a ústní zkouška - 60% správných odpovědí z každé jednotlivé části
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/jaro2022/JA001/index.qwarp
Náplní zkoušky JA001 je zvládnutí dovedností, které jsou obsahem nepovinných seminářů odborné angličtiny 01 a 02 (JAB01, JAC01, JAF01, JAG01, JAM01, JAZ01 a JA0B02, JAC02...) - viz sylaby jednotlivých semestrů. Absolvování těchto kurzů není podmínkou, ale doporučuje se.
Další informace vizhttp://www.sci.muni.cz/katalog/V případě absolvování zkoušky JA002 již v bakalářském stupni není třeba skládat zkoušku JA001.


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/JA001