EN

PřF:Bi4020 Molekulární biologie - Informace o předmětu

Bi4020 Molekulární biologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (příf plus uk plus > 4). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. Út 13:00–15:50 A11/132, Út 13:00–15:50 A11/132
Předpoklady
! Bi4010 Základy molekulární biologie
Základní znalosti z obecné zoologie a botaniky, mikrobiologie, genetiky, fyziologie, organické chemie a biochemie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se strukurou genomů všech skupin oragnismů, vysvětlit, jak je v nich uložena genetická informace, jak se tato informace uchovává a realizuje. Studenti jsou seznámeni s procesy, kterými se genetická informace může změnit, jaké to má důsledky na fenotypové úrovni a jak lze cíleně genetickou informaci měnit.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit na molekulární ůrovni informace o struktuře a funkci genomů vztahují se k základním funkcím živých soustav (prokaryotické a eukaryotické organizmy a viry)a pochopit obecné principy procesů, jimiž se realizuje genetická informace probíhající ve všech živých soustavách, s ohledem na zvláštnosti hlavních skupin organizmů (bakterie, archea, rostliny, živočichové a viry).
Osnova
 • Stručná historie molekulární biologie
 • Nukleové kyseliny (primární, sekundární a terciární struktura DNA a RNA, různé konformace DNA a jejich význam v biologických systémech)
 • Vazebné interakce proteinů s DNA
 • Genetická informace a genetický kód
 • Molekulární struktura prokaryotického a eukaryotického genomu
 • Replikace prokaryotického a eukaryotického genomu
 • Transkripce prokaryotického a eukaryotického genomu
 • Posttranskripční úpravy a modifikace RNA, zvláště u eukaryot
 • Mechanizmy sestřihu a samosestřihu
 • Translace prokaryotické a eukaryotické mRNA
 • Regulace genové exprese u prokaryot a eukaryot. Signální dráhy v eukaryotické buňce a jejich vztah k aktivaci transkripčních faktorů
 • Molekulární podstata získané imunity
 • Molekulární podstata kancerogeneze (onkogeny, protoonkogeny
 • Molekulární mechanizmy mutageneze a rekombinace. Transpozony
 • Mechanizmy oprav poškozené DNA
 • Základy genového inženýrství
Literatura
  doporučená literatura
 • ROSYPAL, Stanislav. Úvod do molekulární biologie. Čtvrté inovované vydání. Brno: Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc., Brno, 2006. 290 s. Díl I. Molekulární biologie prokaryotické buňky. ISBN 80-902562-5-2. URL info
 • ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Karel PETRZIK a Vladislava RŮŽIČKOVÁ. Úvod do molekulární biologie IV. Molekulární biologie rostlinných virů, Priony, Molekulkární evoluce, Vznik života, Metody molekulární biologie, Genové inženýrství. Třetí inovované vydání. Brno: Rosypal S., Grafex, 2002. 300 s. Díl čtvrtý. ISBN 80-902562-4-4. info
 • ROSYPAL, Stanislav, Jiří DOŠKAŘ, Roman PANTŮČEK, Jana KAILEROVÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Vladislava RŮŽIČKOVÁ, Jan ŠMARDA, Jan ŠMARDA a Jiří ŠTĚPÁN. TERMINOLOGIE MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE. České odborné termíny, definice a anglické ekvivalenty. První vydání. Brno: Vydavatel Prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. Vodova 80, 612 00 Brno, 2001. 300 s. ISBN 80-902562-3-6. URL info
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky a : Essential cell biology (Orig.). Ústí nad Labem: Espero Publishing,. xxvi, 630,. info
 • CLARK, David P. Molecular biology. Amsterdam: Elsevier, 2005. xviii, 784. ISBN 0121755517. info
 • ALBERTS, Bruce. Molecular biology of the cell. 5th ed. New York, N.Y.: Garland science, 2008. xxxiii, 12. ISBN 9780815341062. info
  neurčeno
 • SNUSTAD, D. Peter a Michael J. SIMMONS. Genetika. Edited by Jiřina Relichová. Druhé, aktualizované vydá. Brno: Masarykova univerzita, 2017. xix, 844. ISBN 9788021086135. info
Výukové metody
Přednáška je vyučována formou výkladu k powerpointovým předlohám zpracovaných podle učebnic, monografií a článků. Předlohy jsou v průběhu přednášky promítány, jejich obsah je vysvětlen a doplněn komentářem vyučujícího. Předlohy jsou též k dispozici v IS MUNI.
Metody hodnocení
Navštěvovat přednášky není povinné. Zkouška probíhá formou písemného testu formou 50 otázek pokrývajících dílčí tématické okruhy z probírané látky. K úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba zodpovědět správně alespoň 60% otázek. Doba trvání zkoušky je zhruba 60 minut.
Navazující předměty
Informace učitele
prezentace k přednáškám jsou na IS MU
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/Bi4020