Bi1060 Cytologie a anatomie rostlin

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
2/0/0. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (přednášející)
Oldřich Jůza (pomocník)
Ing. Jana Francová (pomocník)
Garance
RNDr. Milan Baláž, Ph.D.
Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Naděžda Bílá
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:50 B11/306
Předpoklady
! Bi6180 Biologie rostlin
Základní znalosti systému vyšších rostlin a buněčné biologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude umět:
popsat strukturu a funkce jednotlivých typů rostlinných buněk, pletiv a orgánů
vysvětlit odlišnosti jednotlivých skupin vyšších rostlin z hlediska jejich anatomické stavby
vysvětlit změny stavby těla vyšších rostlin v závislosti na jejich ontogenetickém vývoji a na environmentálních faktorech.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
popsat stavbu a funkce rostlinných buněk a jejich organel
poznat na reálných preparátech typy rostlinných pletiv, jejich stavbu a význam pro fungování rostliny
rozpoznat anatomickou stavbu vegetativních rostlinných orgánů cévnatých rostlin
identifikovat a popsat struktury charakteristické pro generativní fázi ontogeneze semenných rostlin.
Osnova
 • 1) Úvod. Přehled systému rostlin. Metageneze, gametofyt, sporofyt. Pohlaví u rostlin. 2) Cytologie I - vlastnosti membrán, model fluidní mozaiky, cytoplazmatická membrána, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, vakuola, jádro, peroxizómy, glyoxyzómy. 3) Cytologie II - plastidy, mitochondrie, cytoskelet, buněčná stěna. 4) Histologie I – pletiva meristematická a krycí. 5) Histologie II – pletiva základní a vodivá. 6) Anatomická stavba kořene. 7) Anatomická stavba stonku. 8) Anatomická stavba listu. 9) Sekundární tloustnutí vegetativních orgánů. 10) Stavba květu a plodu, vývoj samčího gametofytu. 11) Samičí gametofyt, embryogeneze. 12) Souhrn, diskuze.
Literatura
  povinná literatura
 • LUX, Alexander, Milan BALÁŽ, Marie KUMMEROVÁ, Aleš SOUKUP, Olga VOTRUBOVÁ, Jun ABE, Shigenori MORITA a Thomas L. ROST. Visual guide to plant anatomy. Vydání 1. Praha: Academia, 2017. 325 stran. ISBN 9788020026200. info
 • PAVLOVÁ, Libuše a Lukáš FISCHER. Růst a vývoj rostlin. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2011. 325 s. ISBN 9788024619132. info
  doporučená literatura
 • CRANG, Richard F. E., Sheila LYONS-SOBASKI a Robert R. WISE. Plant anatomy : a concept-based approach to the structure of seed plants. Cham: Springer, 2018. xvi, 725. ISBN 9783319772080. info
 • Plant cells and their organelles. Edited by William V. Dashek - Gurbachan S. Miglani. First published. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. xii, 414. ISBN 9780470976869. info
 • Buchanan, B. B., Gruissem, W., Jones, R. L. Biochemistry and Molecular Biology of Plants. Wiley-Blackwell, 2nd Revised ed. Edition, 2015. ISBN 978-0470714218. info
  neurčeno
 • Tetsuko Noguchi · Shigeyuki Kawano · Hirokazu Tsukaya · Sachihiro Matsunaga Atsushi Sakai · Ichirou Karahara · Yasuko Hayashi (Eds.) Atlas of Plant Cell Structure. Springer, 2014, ISBN 978-4-431-54940-6.
Výukové metody
Přednášky.
Metody hodnocení
Písemná zkouška, poznávání rostlinných struktur, otevřené otázky na probranou látku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi1060