Bi3330 Specializační seminář Experimentální biologie rostlin 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:50 C13/332
Předpoklady
NOW ( Bi3001 Bakalářská práce EMB 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti si osvojí znalosti praktické prezentace bakalářských, diplomových a doktorských prací (ústní prezentace a prezentace formou posteru).
Výstupy z učení
Student po absolvování semináře bude schopen prezentovat a obhajovat v rámci diskuze výsledky své vědecké práce.
Osnova
  • Vědecká prezentace v rostlinné fyziologii, přednáška, poster, krátké sdělení, článek. Seminární práce.
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
samostatné přednášky studentů, vycházející ze zadání jejich bakalářských, magisterských a doktorských prací
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi3330