JA002 Pokročilá odborná angličtina - zkouška

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Dlabolová (cvičící)
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Anjuli Pandavar, PhD (cvičící)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B2 ERR - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
shrnout náročnější odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
prezentovat odborné téma vztahující se ke studovanému oboru srozumitelným způsobem za použití pokročilých prezentačních technik
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
Výstupy z učení
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
shrnout náročnější odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
prezentovat odborné téma vztahující se ke studovanému oboru srozumitelným způsobem za použití pokročilých prezentačních technik
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
Osnova
 • 1.Písemná část a) integrovaný úkol (poslech, čtení a psaní) Studenti vypracují esej (syntézu) na základě dvou zdrojů. Hlavní zdroj (video na obecné vědecké téma) bude k dispozici, druhý zdroj, který si studenti vyberou sami, je akademický, vědecký nebo populárně vědecký text nebo jeho část, např. z vědecké sekce anglicky psaných novin či časopisu nebo kapitola z knihy (500-1500 slov). Rozsah eseje 300-400 slov
 • b) abstrakt k ústní prezentaci v rozsahu 150-200 slov
 • 2. Ústní část Prezentace odborného textu vztahujícího se ke studovanému oboru - téma dle vlastního výběru, ale obsah srozumitelný i pro posluchače jiných oborů, v rozsahu 10 minut s využitím veškerých prezentačních technik, popř. názorných pomůcek. Je třeba prokázat i schopnost reagovat na otázky publika. Více informaci na https://www.sci.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/oddeleni-centra-jazykoveho-vzdelavani-na-prirodovedecke-fakulte/zkousky
Literatura
 • Jeremy Comfort. Effective Presentations.OUP 2000.
 • Douglas Bell: Passport to Academic Presentations.Garnet 2008.
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • Keith Kelly: Science.Macmillan 2008
 • MASCULL, Bill. Key words in science & technology : helping learners with real English. 1st pub. London: Harper Collins Publishers, 1997. xii, 210. ISBN 0003750981. info
 • Academic writing course :study skills in English. Edited by R.R Jordan. 1st ed. Essex: Longman, 1999. 160 s. ISBN 0-582-40019-8. info
 • English for science. Edited by Fran Zimmerman. New Jersey : Regents/Prentice Hall, 1989
 • DONOVAN, Peter. Basic English for Science. 10. vyd. Oxford: University Press, 1994. 153 s. ISBN 0-19-457180-7. info
 • Nucleus ; English for science and technology. Edited by Martin Bates - Tony Dudley-Evans. info
 • Physics:Reader.Ivana Tulajová, Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta 2000
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info
 • STRAHLER, Alan H. a Arthur Newell STRAHLER. Introducing physical geography. 4th ed. Hoboken, N.J.: J. Wiley, 2006. xxv, 728. ISBN 047167950X. info
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. x, 379. ISBN 0521537622. info
 • CUNNINGHAM, Sarah a Bill BOWLER. Headway : intermediate : pronunciation. 1. vyd. Oxford: Oxford University Press, 1990. xi, 112 s. ISBN 1-943396-88-4. info
 • +Any materials aimed at preparation for B2 level examinations(e.g. FCE, TOEFL)
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/PříF:JA002!
Výukové metody
písemná a ústní zkouška
Metody hodnocení
písemné úkoly, ústní zkouška - 60% bodového hodnocení ve všech jednotlivých částech
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/sci/jaro2022/JA002/index-HSXehD.qwarp
Náplní zkoušky JA002 je zvládnutí dovedností, které jsou obsahem nepovinných seminářů odborné angličtiny 03 a 04 (JAB03, JAC03, JAF03, JAG03, JAM03, JAZ03 a JAB04, JAC04...) - viz sylaby jednotlivých semestrů. Absolvování těchto kurzů není podmínkou, ale doporučuje se.
http://www.sci.muni.cz/katalog/V případě absolvování zkoušky JA002 již v bakalářském stupni není třeba skládat zkoušku JA001.


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.