EN

PřF:JN002 Pokročilá němčina - zk - Informace o předmětu

JN002 Pokročilá odborná němčina - zkouška

Přírodovědecká fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Kováčová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Petra Chládková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost německého jazyka na úrovni B2 (SERR) - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
B2 - odborný jazyk Cílem zkoušky je prokázat základní dovednosti nezbytné ke studiu odborné literatury potřebné k vypracování magisterské práce.
Osnova
  • 1.Písemná část gramatika, přiřazování, tvoření slov, definice) Odborný text - slovník k dispozici (porozumění textu: hlavní myšlenka, správnost tvrzení, synonyma ) Napsat dopis (žádost o stipendium, dotaz na podmínky studia apod.) 2.Ústní část: Prezentace odborného tématu
Literatura
  • Presentations in German
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška na úrovni B2-odborný jazyk. Prověření znalosti gramatiky a slovní zásoby formou testu;ústní části prověření schopnosti prezentovat svoji odbornou práci.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části, ve výsledné známce (A - F) se jejich výsledky sčítají. V písemné části je třeba ze 70 bodů dosáhnout alespoň 40.
Informace učitele
Informace o předmětu je možno nalézt i na www.sci.muni.cz (studium - výuka jazyků). Literatura 1) Slovníky Č-N, N-Č slovník, Siebenschein, SPN, Praha, 1989 Č-N, N-Č slovník, Řešetka, Fin publishing, Olomouc, 1997 Č-N, N-Č technický slovník, SNTL, Praha, 1989 Č-N, N-Č Handy technický slovník, Fraus, Plzeň, 2006 Duden, Deutsches Universalwörterbuch LINGEA 2000 Lexikon, CD (obsahuje i gramatiku) Wahrig, Deutsches Wörterbuch, (i na CD) N-Č slovníček geografických názvů 2) Základní učebnice Němčina pro začátečníky a samouky,Pařízková, P& P, 2001 Moderní učebnice němčiny, Höppnerová, Jaucová, NS Svobody, Praha, 2000 3) Gramatiky Cvičebnice německé gramatiky, Dusilová a kol., Polyglot, 1998 Mluvnice němčiny, Baumbach, Václavková, Fin publishing, Olomouc, 1977 Moderní gramatika němčiny, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,2006 Testy k Moderní gramatice němčiny,Berglová, Fraus, Plzeň, 2006 Německá gramatika, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,1995 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer-Schmidt, Hueber,2005 (pro hodně pokročilé)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2019/JN002