JS002 Pokročilá odborná španělština - zkouška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jitka Žváčková (přednášející)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jitka Žváčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost španělského jazyka na úrovni B2 (SERR) - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Student bude schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
shrnout náročnější odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
prezentovat odborný text vztahující se ke studovanému oboru za použití pokročilých prezentačních technik
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
Výstupy z učení
Zkouška prověří, že student je schopen: připravit a přednést akademickou prezentaci na téma ze svého studijního oboru a následně vést debatu na akademické téma, napsat argumentativní esej, abstrakt k prezentaci, text na téma sebereflexe a prokáže jazykové znalosti na úrovni B2 podle ERR.
Osnova
 • 1.Písemná část:
 • Poslechy, texty, gramlex, psaní (akademické téma + abstrakt) .
 • 2.Ústní část:
 • Prezentace odborného textu vztahujícího se ke studovanému oboru - dle vlastního výběru, případně prezentace týkající se vlastního projektu - v rozsahu 10 minut s využitím názorných pomůcek a veškerých prezentačních technik + následná diskuse
Literatura
 • J. Carrasco Montero: Reálie španělsky mluvících zemí, Fraus 1997,
 • M.A.Palomino: Técnicas de correo comercial, Edelsa 1997, ISBN 8-7711-176-6 G.
 • R. M Martín: La gramática da juego, Heinemann 1997, ISBN 0 43530091 1
 • J. Arribas: Preparación DELE, Edelsa 1997, ISBN 84-7711-088-3
 • : C. Moreno a kol.: Actividades lúdicas, SGEL 1999, ISBN 84-7143-772-4
 • L. López Ruiz: Historietas y pasatiempos, Edelsa 1998, ISBN 84-85786-97-1
 • G. Gonzáles Mangas, M Marcos de la Losa: Técnicas de conversación telefónica: Edelsa 1999, ISBN 84-7711-184-7
 • F. Castro: Uso de la gramática espanola (intermedio), Edelsa 1997, ISBN 84-7711-134-0
 • J.Králová a kol.: Fiesta 1, Fraus 2000, ISBN 807238-085
 • N.Sans, L. Miguel: Cómo suena, Difusión 1991, ISBN 84-87099-22-X
 • Preparación DELE, Arribas 1997
Výukové metody
písemná a ústní zkouška
Metody hodnocení
Písemné práce, ústní zkouška Prezentace odborného tématu může probíhat prezenčně či distančně v souladu s aktuální epidemiologickou situací a nařízení vlády ČR.
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
INFORMACE O UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK:
Studentům, kteří na jazykových školách úspěšně složili státní zkoušku všeobecnou nebo mají španělské zkoušky Diploma Intermedio, příp. Diploma Superior nebo jsou absolventy španělského gymnázia bude uznána písemná část zkoušky po předložení originálu vysvědčení. Studenti, kteří absolvovali zkoušku ze španělštiny na jiné univerzitě či fakultě podobného zaměření mohou žádat o uznání písemné části zkoušky pokud dosáhli urovně B2 dle ERR. Ústní část zkoušky - prezentace na odborné téma z oboru - je povinná, požadavky jsou na ISu (materiály předmětu).UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:


Zápočty a zkoušky je možno skládat pouze během zápočtového týdne a během zkouškového období.


Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.