JF002 Pokročilá odborná francouzština - zkouška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Daniela Veškrnová (cvičící)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Daniela Veškrnová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni B2 (SERR) - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
shrnout náročnější odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
prezentovat odborný text vztahující se ke studovanému oboru za použití pokročilých prezentačních technik
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
Výstupy z učení
Student bude schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B2 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
shrnout náročnější odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
prezentovat odborný text vztahující se ke studovanému oboru za použití pokročilých prezentačních technik
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
Osnova
  • 1.Písemná část:
  • Akademická část - gramatika odborného textu
  • Odborný text - slovník k dispozici (porozumění textu, shrnutí)
  • 2.Ústní část:
  • Prezentace odborného textu vztahujícího se ke studovanému oboru - dle vlastního výběru vycházející ze zvoleného překladu, případně prezentace týkající se vlastního projektu - v rozsahu 10 minut s využitím názorných pomůcek a veškerých prezentačních technik + následná diskuse
Literatura
  • Presentations in French
  • Le Nouveau sans frontiere II
Výukové metody
písemná a ústní zkouška
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkouška - 60% správných odpovědí
Informace učitele
http://www.sci.muni.cz
Literatura:
Le Nouveau sans frontiere II;
Odborné texty: časopisy Science & Vie, La Recherche, Le Point;
Le Nouveau Mémo - Encyklopédie, Larousse;
Comment - Sélections du Reader's Digest
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/JF002