G8031 Diplomová práce - současný stav problému v literatuře

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( G0241 Volba tématu diplomové práce || G0221 Převzetí zadání diplomové prác ) && NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
Splnění předmětu G7041
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce - současný stav problému v literatuře je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání rešeršní práce. Předmět je určen posluchačům magisterského studi. Při práci na samostatném vědeckém výzkumu student prokazuje zvládmutí odborné literatury.
Výstupy z učení
Dokončení tohoto kurzu zajistí, že student předloží rešeršní práci dohodnutou školitelem. (Student by měl být připraven na úspěšnou obhajobu diplomové práce).
Osnova
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce: Studium literatury k zadané problematice.
Literatura
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
  • MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak (ne)psát odborný text. 2013. URL info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce, samostatná práce na rešerši
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce (za odevzdání textu rešerše se souhlasem vedoucího).
Navazující předměty
Informace učitele
Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce na základě odevzdání rešerše do ISu (do archivu závěrečné práce).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.