G7041 Diplomová práce I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G0241 Volba tématu diplomové práce && ( G0221 Převzetí zadání diplomové prác || NOW ( G0221 Převzetí zadání diplomové prác )) && NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )
Splnění podmínek pro zadání diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět možno zapsat po splnění podmínek pro první (bakalářský) stupeň studia
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce je koncipován jako kurz motivující studenta k průběžnému postupu na diplomové práci tak, aby na konci studia splnil veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu (a kurzů navazujících) zajistí, že student odevedl adekvátní část prací na své diplomové práci odsouhlasenou vedoucím.
Osnova
  • Každý student pracuje na vlastním výzkumu k diplomové práci. První část zahrnuje:
  • seznámení se se zadaným tématem,
  • vyjasnění cílů práce,
  • vyhledání literatury a její studium,
  • vyzkoušení metodiky.
Literatura
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
  • MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak (ne)psát odborný text. 2013. URL info
Výukové metody
individuální konzultace s vedoucím práce, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
zápočet je udělovaný za splnění stanovených etap v přípravě diplomové práce
Navazující předměty
Informace učitele
Téma je nutno zvolit před ukončením zápisu v daném semestru. Souhlas k zápisu uděluje školitel na základě osobní domluvy. Na finální zadání diplomové práce je nutno se přihlásit v ISu nejpozději do 15. října daného roku. Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce na základě postupu práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.