G7041 Diplomová práce I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2002
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Předpoklady
( NOW ( G7020 Diplomový seminář I )||( G7021 Diplomový seminář I || G7020 Diplomový seminář I )) && ( G6040 Ročníková práce II || G6050 Bakalářská práce II || G6041 || G6051 Bakalářská práce II ) && (( G6020 Regionální geologie ČR II && G5020 Regionální geologie ČR I )|| G5021 Regionální geologie ČR I ) && (( G6060 Ložisková geologie II && G5060 Ložisková geologie I )|| G5061 Ložisková geologie I ) && (( G6080 Geochemie II && G5080 Geochemie I )|| G5081 Geochemie I ) && ( G6140 Environmentální geologie || G6141 Environmentální geologie ) && (( G3060 Historická geologie I && G4060 Historická geologie II ) || G3061 Historická geologie I ) && ( J0001 Angličtina || JA001 Akademická angličtina || JAG05 Angličtina pro geology-zkouška ) && ( JN001 Akademická němčina || JN002 Němčina || JF001 Akademická francouzština || JF002 Francouzština || JR001 Akademická ruština || JR002 Ruština || JS001 Akademická španělština || JS002 Španělština || JNG05 Němčina pro geology-zkouška || JFG05 Francouzština pro geology-Zk || JRG05 Ruština pro geology-zkouška || JSG05 Španělština pro geology-Zk ) && (! G7040 Diplomová práce I )
Splnění podmínek pro zadání diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět možno zapsat po splnění podmínek pro první (bakalářský) stupeň studia
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům magisterského studi. Při práci na samostatném vědeckém výzkumu student prokazuje zvládmutí vědecké metodiky a osvojuje si zásady vědecko-výzkumné práce.
Osnova
  • Studium literatury k zadané problematice. Sběr vlastních dat. Vyhodnocení dat. Interpretace získaných výsledků.
Literatura
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
Navazující předměty
Informace učitele
Termín zadání diplomové práce je nejpozději do 15. října daného roku. Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.