G6051 Bakalářská práce II - odevzdání

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G0211 Převzetí zadání bakalářské prá && G5041 Bakalářská práce - rešerše && G5051 Bakalářská práce I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům bakalářského studia. Při práci na samostatném vědeckém výzkumu student prokazuje zvládnutí vědecké metodiky a osvojuje si zásady vědecko-výzkumné práce. Práce musí přinést nové poznání (vyřešení zadaného odborného problému), což je kritériem pro posouzení práce při obhajobě. Čistě rešeršní práce nejsou přípustné, práce však může být založena jen na publikovaných údajích.
Výstupy z učení
Dokončení tohoto kurzu zajistí, že student předloží bakalářskou práci dohodnutou školitelem. (Student by měl být připraven na úspěšnou obhajobu bakalářské práce).
Osnova
  • Vyhodnocení získaných dat
  • Interpretace dat
  • Sepsání práce
Literatura
    doporučená literatura
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce, samostatná práce
Metody hodnocení
Samostatná práce s konzultacemi vedoucího. Zápočet na základě odevzdání práce.
Informace učitele
Termín odevzdání je vypisován děkanátem. Zápočet zapisuje vedoucí bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.