G5041 Bakalářská práce - současný stav problému v literatuře

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
G0231 Volba tématu bakalářské práce
Splnění podmínek pro zadání bakalářské práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 17 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům bakalářského studia. Předmět zahrnuje studium literatury a shrnutí dosavadních poznatků o zadaném problému (tématu) nastudovaných z literatury ve formě odevzdávané písemné zprávy.
Výstupy z učení
Dokončení tohoto kurzu zajistí, že student předloží rešeršní práci dohodnutou školitelem. (Student by měl být připraven na úspěšnou obhajobu bakalářské práce).
Osnova
 • 1. sestavení literární rešerše
 • 2. studium získané literatury
 • 3. sestavení přehledu vývoje názorů (stručně)
 • 4. vysvětlení současného stavu poznání v daném směru
 • 5. sepsání zprávy
Literatura
  doporučená literatura
 • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
  neurčeno
 • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
 • MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak (ne)psát odborný text. 2013. URL info
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce, samostatná práce
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce (za odevzdání rešerše se souhlasem vedoucího).
Navazující předměty
Informace učitele
Téma je nutno zvolit před ukončením zápisu v daném semestru. Souhlas k zápisu uděluje školitel na základě osobní domluvy. Na finální zadání bakalářské práce je nutno se přihlásit v ISu nejpozději do 15. března daného roku. Zápočet zapisuje vedoucí bakalářské práce na základě postupu práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je podmínkou pro zápis předmětu G6051 Bakalářská práce II.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.