G5011 Bakalářský seminář I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 19. 2. až Ne 26. 5. Út 10:00–11:50 G1,01004
Předpoklady
! G5011k Bakalářský seminář I && KREDITY_MIN ( 90 ) && ( G0211 Převzetí zadání bakalářské prá || ( G0231 Volba tématu bakalářské práce && NOW ( G0211 Převzetí zadání bakalářské prá ))) && ( G5041 Bakalářská práce - rešerše || NOW ( G5041 Bakalářská práce - rešerše )) && ( G5051 Bakalářská práce I || NOW ( G5051 Bakalářská práce I ))
K absolvování je nutné zahájit Bakalářskou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen studentům bakalářského programu obor geologie. Student prezentuje zadání bakalářské práce a přehled literatury související s tématem včetně diskuse.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu (a kurzů následujících) by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Vstupní referát k bakalářské práci
  • Rešerše literatury
  • Diskuse
Literatura
  • MAZÁČOVÁ, Pavlína. Jak (ne)psát odborný text. 2013. URL info
  • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta. 481 s. ISBN 8080632197. 2006. info
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia. 204 s. ISBN 8020007555. 1999. info
  • BEČKA, Josef Václav. Jak psát dobře a správně. 1. vyd. Praha: Novinář. 177 s. 1974. info
Výukové metody
Prezentace tématu a společná diskuse o obsahu a formě.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě účasti a aktivity na semináři.
Navazující předměty
Informace učitele
K semináři jsou doporučeny konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2024/G5011