G6011 Bakalářský seminář II

Přírodovědecká fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 1. 3. až Pá 14. 5. Út 10:00–11:50 G1,01004
Předpoklady
G0211 Převzetí zadání bakalářské prá && ( G5011k Bakalářský seminář I || G5011 Bakalářský seminář I ) && ! G6011k Bakalářský seminář II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
verbální prezentace daného geologického tématu
prezentace předběžných výsledků bakalářské práce
prezentace literatury související s tématem
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu by student měl být připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Verbální prezentace daného geologického tématu (bakalářské práce):
  • úvod do problému
  • souhrn známých faktů o daném tématu
  • prezentace předběžných výsledků
  • diskuse výsledků
  • závěr ----- Vstupní referát k bakalářské práci - cíle, metodika, stručná rešerše (5-6 minut)
  • Referát s předběžnými výsledky práce (10 minut)
  • Referát s výsledky práce včetně diskuse výsledků (5 minut)
Literatura
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. info
Výukové metody
Prezentace tématu a společná diskuse o obsahu a formě.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován na základě účasti a aktivity na semináři
Informace učitele
K semináři jsou doporučeny konzultace s vedoucím bakalářské práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2022.