G6141 Environmentální geologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Michaela Buršíková (cvičící)
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Štěpán Káňa (cvičící)
Mgr. Petr Nečas (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G6141k Environmentální geologie && ! NOW ( G6141k Environmentální geologie )
G1021 Všeobecná geologieI G5081 Geochemie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti umí aplikovat všeobecné principy geologických disciplin v oblasti řešení problémů životního prostředí. Jsou schopni definovat (1) planetárními systémy a cykly, (2) rozeznat nebezpečné geologické procesy, (3) analyzovat využití přírodních zdrojů a dopady na životní prostředí, (4) interpretovat typy a pohyby kontaminantů v jednotlivých prostředích, (5) využít principy minimalizace vlivů člověka na životní prostředí a principy rizikové analýzy.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu: - porozumí vzájemným souvislostem geologických a biologických procesů - umí dát do souvislosti jevy probíhající na kontaktu na kontaktu hydrosféry, atmosféry a geosféry - umí definovat environmentální rizika - schopen navrhnout vhodnou metodu zhodnocení environmentálního rizika - je schopen analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti environmentální geologie - je schopen se orientovat v současné legislativě týkající se ochrany životního prostředí a nakládání s odpady
Osnova
 • 1. Úvod, základní koncepce a cíle,
 • 2. Člověk jako činitel geologických změn,
 • 3. Biogeochemické a energetické cykly,
 • 4. Minerální zdroje: Environmentální dopady těžby,
 • 5. Kontaminanty v životním prostředí,
 • 6. Degradace a kontaminace půdy,
 • 7. Voda a její globální ohrožení,
 • 8. Atmosféra a její globální ohrožení,
 • 9.Nakládání s odpady,
 • 10. Nástroje ochrany životního prostředí
Literatura
  doporučená literatura
 • Geology and the environment : an international manual in three volumes. Edited by Jevgenij Aleksandrovič Kozlovskij - Gerd Lüttig. Paris: UNESCO, 1992. 259 s. info
  neurčeno
 • Keller A.E. (2017) Introduction to Environmental geology. Pearson. ISBN-13: 9780321741981
 • Wright, Richard T. (2007) Environmental science: toward a sustainable future. Pearson.
 • Reichard J. (2021) Environmental Geology. ISBN10: 1260368270
Výukové metody
přednáška, diskuse detailních problémů, seminární práce, individuální terénní analýza
Metody hodnocení
Kontrola cvičení proběhne ve formě dvou písemných testů v průběhu semestru. Pro úspěšné absolvování je třeba absolvovat testy s úspěšností nejméně 70 %. Zkouška probíhá ve formě písemného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.