GA921 Geochemie životního prostředí

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 11:00–12:50 G2,02003, St 13:00–13:50 G2,02003
Předpoklady
! GA920 Geochemie životního prostředí
G5081 Geochemie I G6141 Environmentální geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška navazuje na základní kurz Geochemie z bakalářského stupně studia. Cílem přednášky a cvičení je prohloubení a aplikace všeobecných principů geochemie v oblasti věd o životním prostředí.
Výstupy z učení
Posluchač získá přehled základních principů a konceptu environmentální geochemie, které mu pomohou při řešení konkrétních problémů životního prostředí. Kromě toho se podrobněji seznámí s (1) geochemií atmosféry, (2) geochemií vodného prostředí, (3) environmentální mikrobiologií, (4) geochemií organických polutantů a (5) postupy remediace kontaminovaných částí životního prostředí.
Osnova
 • 1. Úvod, předmět environmentální geochemie,
 • 2. Původ Vesmíru, Sluneční soustavy, vznik atmosféry, nukleosyntéza, nukleární odpady,
 • 3. Geosféry, horninový cyklus, minerály a zvětrávání, geochemie půdy,
 • 4. Úvod do cyklů a biogeochemických cyklů,
 • 5. Vlastnosti vody, její distribuce a užití,
 • 6. Základy geochemie vody, karbonátové a nekarbonátové rovnováhy, redox potenciál,
 • 7. Fázové interakce, podstata koloidů, polutanty ve vodě,
 • 8. Mikroorganismy v životním prostředí, mikrobiální degradace polutantů, čištění vody,
 • 9. Atmosféra a její stratifikace, chemické reakce v atmosféře,
 • 10. Polutanty v atmosféře,
 • 11. Globální oteplování,
 • 12. Zákonné regulace, principy rizikové analýzy
Literatura
 • APPELO, C.A.J. a D. POSTMA. Geochemistry, Groundwater and Polution. 1. vyd. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1994. 519 s. ISBN 905410 106 7. info
 • DREVER, James I. The Geochemistry of Natural Waters. Prentice Hall, 1997. 450 s. ISBN 0-13-272790-0. info
 • Frontiers in geochemistry : contribution of geochemistry to the study of the earth. Edited by R. S. Harmon - A. Parker. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xii, 263. ISBN 9781405193375. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, průběžné testy
Metody hodnocení
V průběhu semestrů kontrola ve formě písemných testů v průběhu semestru. Pro úspěšné absolvování je třeba absolvovat testy s úspěšností nejméně 70 %. Zkouška ve formě písemného testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2020/2021.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2023/GA921