GA921 Geochemie životního prostředí

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011 - akreditace
Rozsah
2/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
! GA920
G5081 Geochemie I G6141 Environmentální geologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška navazuje na základní kurz Geochemie z bakalářského stupně studia. Cílem přednášky a cvičení je prohloubení a aplikace všeobecných principů geochemie v oblasti věd o životním prostředí. Posluchač získá přehled základních principů a konceptu environmentální geochemie, které mu pomohou při řešení konkrétních problémů životního prostředí. Kromě toho se podrobněji seznámí s (1) geochemií atmosféry, (2) geochemií vodného prostředí, (3) environmentální mikrobiologií, (4) geochemií organických polutantů a (5) postupy remediace kontaminovaných částí životního prostředí.
Osnova
  • 1. Úvod, předmět environmentální geochemie, 2. Původ Vesmíru, Sluneční soustavy, vznik atmosféry, nukleosyntéza, nukleární odpady, 3. Geosféry, horninový cyklus, minerály a zvětrávání, geochemie půdy, 4. Úvod do cyklů a biogeochemických cyklů, 5. Vlastnosti vody, její distribuce a užití, 6. Základy geochemie vody, karbonátové a nekarbonátové rovnováhy, redox potenciál, 7. Fázové interakce, podstata koloidů, polutanty ve vodě, 8. Mikroorganismy v životním prostředí, mikrobiální degradace polutantů, čištění vody, 9. Atmosféra a její stratifikace, chemické reakce v atmosféře, 10. Polutanty v atmosféře, 11. Globální oteplování, 12. Zákonné regulace, principy rizikové analýzy
Literatura
  • APPELO, C.A.J. a D. POSTMA. Geochemistry, Groundwater and Polution. 1. vyd. Rotterdam/Brookfield: A.A.Balkema, 1994. 519 s. ISBN 905410 106 7. info
  • DREVER, James I. The Geochemistry of Natural Waters. : Prentice Hall, 1997. 450 s. ISBN 0-13-272790-0. info
Výukové metody
přednášky, cvičení, průběžné testy
Metody hodnocení
V průběhu semestrů kontrola ve formě písemných testů v průběhu semestru. Pro úspěšné absolvování je třeba absolvovat testy s úspěšností nejméně 70 %. Zkouška ve formě písemného testu.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2010/2011.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2019.