G7040 Diplomová práce I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2002
Rozsah
0/16/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( NOW ( G7020 Diplomový seminář I )|| G7020 Diplomový seminář I ) && G6080 Geochemie II && G6060 Ložisková geologie II && G5060 Ložisková geologie I && G5020 Regionální geologie ČR I && G6020 Regionální geologie ČR II && G4100 Strukturní geologie && G4220 Kurz geologického mapování
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět možno zapsat po splnění podmínek pro první 3 ročníky optimálního plánu studia
Mateřské obory/plány
Navazující předměty
Informace učitele
Termín zadání diplomové práce je nejpozději do 15. března daného roku. Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2002/G7040