G5060 Ložisková geologie I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2001
Rozsah
2/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Soňa Holečková
Předpoklady
G2060 Mineralogie II
Znalost mineralogie a petrografie, základní minerogenetické a petrologické procesy, stavba Země a zemské kůry, desková tektonika, deformace v zemské kůře, základy stratigrafie a geochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
1.Historické základy ložiskové geologie 2.Ložisko jako ekonomický objekt 3.Základní endogenní ložiskotvorné procesy 4.Metody výzkumu rudních mineralizací 5.Klasifikace rudních ložisek 6.Ložiska magmatogenní, pegmatitová, metasomatická a hydrotermální 7.Příklady ložisek v ČR a ve světě
Literatura
  • HAVELKA, Jaroslav a Ladislav ROZLOŽNÍK. Ložiska rud. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 389 s. info
  • ROZLOŽNÍK, Ladislav. Ložiská nerastných surovín a ich vyhl'adávanie. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 693 s. info
  • BERNARD, Jan Hus a Zdeněk POUBA. Rudní ložiska a metalogeneze československé části Českého masívu. Vyd. 1. Praha: Academia, 1986. 320 s. : i. info
  • SMIRNOV, Vladimir Ivanovič. Geologie ložisek nerostných surovin [Smirnov, 1983] : Geologija poleznych iskopajemych (Orig.). 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 654 s. info
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2001/G5060