G5061k Ložisková geologie

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G5060 Ložisková geologie I &&! G5061 Ložisková geologie && ( (!( PROGRAM ( D - GE4 )|| PROGRAM ( B - GE )|| PROGRAM ( N - GE )|| PROGRAM ( D - GE )|| PROGRAM ( C - CV ))) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )))
Znalost mineralogie a petrografie, základní minerogenetické a petrologické procesy, stavba Země a zemské kůry, desková tektonika, deformace v zemské kůře, základy stratigrafie a geochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základním cílem je definovat ložisko nerostné suroviny, rozeznávat kategorie nerostných surovin a diskutovat jeho postavení ve společnosti a přírodním prostředí. Studenti umí předkládat zdůvodnění hlavních genetických aspektů hlavních typů ložisek.
Výstupy z učení
student je schopen: - vysvětlit roli ložiskové geologie ve společnosti - definovat hlavní rysy genetických typů ložisek - poznat typické vzorky nerostných surovin - popsat hlavní identifikační znaky nerostných surovin - aplikovat základní metody studia nerostných surovin
Osnova
 • 1. LG: historické základy ložiskové geologie, její zdroje, obsah, význam a cíl.
 • 2. Základní pojmy ložiskové geologie a jejich souvislosti, legislativa.
 • 3. Ložisko jako ekonomický objekt, ekonomika a zásoby.
 • 4. Faktory ovlivňující význam ložisek.
 • 5. Metody výzkumu a průzkumu ložisek, nerostných zdrojů a indicií.
 • 6a. Klasifikace ložisek nerostných surovin.
 • 6b. Genetická klasifikace a ložiskotvorné procesy
 • 7. Suroviny pro metalurgii, další průmyslové kovy a jejich hlavní zdroje.
 • 8. Stavební a chemické suroviny a jejich hlavní zdroje.
 • 9. Energetické zdroje.
 • 10. Hlavní environmentální problémy spjaté s využíváním ložisek a jejich řešení.
Literatura
  povinná literatura
 • ROZLOŽNÍK, Ladislav. Ložiská nerastných surovín a ich vyhl'adávanie. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1987. 693 s. info
  doporučená literatura
 • Evans A.M. (1993): Ore geology and industrial minerals. Blackwell science.
 • DOPITA, Miloslav, Václav HAVLENA a Jiří PEŠEK. Ložiska fosilních paliv. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 263 s. info
 • SMIRNOV, Vladimir Ivanovič. Geologie ložisek nerostných surovin [Smirnov, 1983] : Geologija poleznych iskopajemych (Orig.). 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 654 s. info
Výukové metody
přednášky, individuální analýzy detailních úkolů
Metody hodnocení
splnění praktických požadavků (výpočty, dokumentace úkolů), písemný test - pro splnění je třeba 60% správných odpovědí
Navazující předměty
Informace učitele
Součástí cvičení může být i samostatná práce v terénu a speciální semináře hostujících profesorů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Dle plánu distanční výuky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/G5061k