G6061 Pokročilá ložisková geologie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Jan Cempírek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sebastián Hreus (cvičící)
Mgr. Martin Kubeš (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G6060 Ložisková geologie II &&( G5060 Ložisková geologie I || G5061k Ložisková geologie || G5061 Ložisková geologie )
Pro kurz je důležitá znalost mineralogie a petrografie, základních minerogenetických a petrologických procesů, stavby Země a zemské kůry, deskové tektoniky, deformací v zemské kůře a základů stratigrafie a geochemie. Znalost a pochopení problematiky kurzu Ložisková geologie I. je nezbytná.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Rozeznávání ložiskotvorných procesů ve všech genetických skupinách ložisek, definování jejich hlavní geotektonické pozice a geologické stavby ložisek, analýza prvkové a minerální asociace, schopnost diskutovat základní praktické a ekonomické významy surovin a příklady ložisek v ČR a ve světě.
Výstupy z učení
Student je schopen: - identifikovat znaky hlavních ložiskotvorných procesů - vysvětlit aplikaci hlavních vyhledávacích metod - analyzovat a diskutovat současné trendy ve využívání surovin - popsat hlavní ekonomická kritéria využití zásob nerostných surovin
Osnova
 • 1. Klasifikace ložisek, skupina magmatických ložisek, pegmatity.
 • 2. Principy klasifikace metasomatických ložisek a metasomatické procesy.
 • 3. Skarny, albitity a greizeny, porfyrové rudy.
 • 4. Klasifikace hydrotermálních ložisek, recentní hydrotermální procesy.
 • 5. Plutonická, subvulkanická a teletermální ložiska.
 • 6. Genetické postavení ložisek subaerických, amagmatických a hydrotermálně sedimentárních, vulkanosedimentární ložiska.
 • 7. Principy klasifikace zvětralinových a sedimentárních ložisek, vznik zvětralinových plášťů, rýžoviska.
 • 8. Reziduální ložiska, ložiska supergenního obohacení, infiltrační ložiska.
 • 9. Sedimentární ložiska a rýžoviska, chemogenní a biochemogenní ložiska, organogenní ložiska.
 • 10. Klasifikace kaustobiolitů, organická hmota v zemské kůře, karbonifikace a bitumenizace.
 • 11. Uhlí, ropa a ostatní uhlovodíky, geologické formace ložisek kaustobiolitů.
 • 12. Metamorfovaná a metamorfní ložiska.
 • 13. Časové a prostorové aspekty vzniku akumulací nerostných surovin na Zemi.
Literatura
 • Evans A.M. (1993): Ore geology and industrial minerals. Blackwell science.
 • ROBB, L. J. Introduction to ore-forming processes. 1st pub. Malden, Mass: Blackwell Publishing, 2005. viii, 373. ISBN 0632063785. info
 • HAVELKA, Jaroslav a Ladislav ROZLOŽNÍK. Ložiska rud. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 389 s. info
 • KRAUS, Ivan a Miloš KUŽVART. Ložiska nerud. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1987. 228 s. info
Výukové metody
přednáška, cvičení, výpočty specifických úloh
Metody hodnocení
písemný test
Navazující předměty
Informace učitele
Součástí cvičení je i samosatná práce v terénu a zpracování protokolů.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Poznámka k periodicitě výuky: Bude otevřeno v jarním semestru 2019/2020.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2020.