JN001 Odborná němčina - zkouška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Bc. Mgr. Petra Chládková (přednášející)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Bc. Mgr. Petra Chládková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost německého jazyka na úrovni B1 (SERR) - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
.Ke zvládnutí dovedností, které jsou obsahem prvních 2 semestrů výuky odborné němčiny doporučujeme tuto výuku absolvovat. Cílová úroveň B1 - odborný jazyk
Obecné cíle výuky:
1) rozvinout dovednost mluvení tak, aby studenti byli schopni komunikovat v běžných životních situacích
2) rozvinout dovednost čtení tak, aby se studenti dovedli pracovat s autentickým odborným textem
3) rozvinout poslechové dovednosti, tak, aby studenti rozuměli slyšenému z oblasti každodenního života
4) rozvinout dovednost psaní, aby studenti dokázali sestavit dopis, žádost, životopis
5) prohloubit znalost gramatiky se zaměřením na jevy odborného stylu Požadavky ke zkoušce:
A. Písemná část:
a) test ze středoškolské gramatiky
b) odborný text
B. Ústní část:
a, pohovor na obecná témata a témata, týkající se vysokoškolského studia b, odborná témata dle oboru studia
Osnova
  • 1.Písemná část a)Porozumění poslechovému textu: populárně naučný text nebo téma studium b)Akademická část (akademická gramatika, přiřazování, tvoření slov, definice) c)Odborný text - (porozumění textu: hlavní myšlenka, správnost tvrzení, synonyma ) d)Napsat dopis (žádost o stipendium, dotaz na podmínky studia apod.) 2.Ústní část: Informace o studovaném oboru
Literatura
  • Přehled literatury - viz informace učitele
  • The survey of recommended literature - see the teacher' s information
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška na úrovni B1. Prověření znalosti gramatiky, slovní zásoby a porozumění odbornému textu formou testu;v ústní části prověření schopnosti hovořit na běžná a akademická témata formou rozhovoru.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části, ve výsledné známce (A - F) se jejich výsledky sčítají. V písemné části je třeba ze 100 bodů dosáhnout alespoň 60.
Navazující předměty
Informace učitele
Informace o předmětu je možno nalézt i na www.sci.muni.cz (studium - výuka jazyků). Literatura 1) Slovníky Č-N, N-Č slovník, Siebenschein, SPN, Praha, 1989 Č-N, N-Č slovník, Řešetka, Fin publishing, Olomouc, 1997 Č-N, N-Č technický slovník, SNTL, Praha, 1989 Č-N, N-Č Handy technický slovník, Fraus, Plzeň, 2006 Duden, Deutsches Universalwörterbuch LINGEA 2000 Lexikon, CD (obsahuje i gramatiku) Wahrig, Deutsches Wörterbuch, (i na CD) N-Č slovníček geografických názvů 2) Základní učebnice Němčina pro začátečníky a samouky,Pařízková, P& P, 2001 Moderní učebnice němčiny, Höppnerová, Jaucová, NS Svobody, Praha, 2000 3) Gramatiky Cvičebnice německé gramatiky, Dusilová a kol., Polyglot, 1998 Mluvnice němčiny, Baumbach, Václavková, Fin publishing, Olomouc, 1977 Moderní gramatika němčiny, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,2006 Testy k Moderní gramatice němčiny,Berglová, Fraus, Plzeň, 2006 Německá gramatika, Berglová, Formánková, Mašek, Fraus, Plzeň,1995 Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Dreyer-Schmidt, Hueber,2005 (pro hodně pokročilé
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.