JN001 Akademická němčina

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Květoslava Štěpánková (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Předpoklady
Znalostněmeckého jazyka na středoškolské úrovni. Zvládnutí dovedností, které jsou obsahem prvních 2 semestrů výuky odborné němčiny - viz sylaby jednotlivých semestrů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 51 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem zkoušky je prokázat základní dovednosti nezbytné ke studiu odborné literatury potřebné k vypracování bakalářské práce.
Osnova
  • Ke zvládnutí dovedností, které jsou obsahem prvních 2 semestrů výuky odborné němčiny doporučujeme tuto výuku absolvovat. Obecné cíle výuky: 1) rozvinout dovednost mluvení tak, aby studenti byli schopni komunikovat v běžných životních situacích 2) rozvinout dovednost čtení tak, aby se studenti dovedli pracovat s autentickým odborným textem 3) rozvinout poslechové dovednosti, tak, aby studenti rozuměli slyšenému z oblasti každodenního života 4) rozvinout dovednost psaní, aby studenti dokázali sestavit dopis, žádost, životopis 5) prohloubit znalost gramatiky se zaměřením na jevy odborného stylu Požadavky ke zkoušce: A. Písemná část a) gramatický test b) písemný překlad z N do Č v rozsahu 3 stran A4 (odevzdat minimálně týden před termínem zkoušky) B. Ústní část a) referát o překladu b) pohovor na obecná témata a témata, týkající se vysokoškolského studia
Literatura
  • Přehled literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části - viz osnova.
Informace učitele
Literatura: K. Štěpánková: Němčina pro přírodovědce, MU, Brno 2001 + další odkazy uvedené v této publikaci odborné texty - operativně podle oborů (zajišťuje vyučující, případně sami studenti)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.