JS001 Odborná španělština - zkouška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Jitka Žváčková (přednášející)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Jitka Žváčková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost španělského jazyka na úrovni B1 (SERR) - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
shrnout jednoduchý odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
Osnova
 • 1.Písemná část:
 • Motivační dopis (studium na univerzitě v zahraničí, 200 slov); formální email vyučující/-mu (témata: reflexe o svém učení, shrnutí silných a slabých stránek ve španělském jazyce, strategie a cíle dalšího rozvoje v této oblasti, 150-180 slov)
 • 2.Ústní část:
 • Prezentace odborného tématu na 10-12 min vztahujícího se ke studovanému oboru + diskuze
Literatura
 • C. Moreno a kol.: Actividades lúdicas, SGEL 1999, ISBN 84-7143-772-4
 • F. Castro: Uso de la gramática espanola (intermedio), Edelsa 1997, ISBN 84-7711-134-0
 • M.A.Palomino: Técnicas de correo comercial, Edelsa 1997, ISBN 8-7711-176-6 G.
 • Martín: La gramática da juego, Heinemann 1997, ISBN 0 43530091 1
 • J. Carrasco Montero: Reálie španělsky mluvících zemí, Fraus 1997, ISBN 80-85784-54-8
 • R. M Martín: La gramática da juego, Heinemann 1997
 • L. López Ruiz: Historietas y pasatiempos, Edelsa 1998, ISBN 84-85786-97-1
 • Gonzáles Mangas, M Marcos de la Losa: Técnicas de conversación telefónica: Edelsa 1999, ISBN 84-7711-1
 • C. Moreno a kol.: Actividades lúdicas, SGEL 1999, ISBN 84-7143-772-4
 • N.Sans, L. Miguel: Cómo suena, Difusión 1991, ISBN 84-87099-22-X J.
 • Arribas: Preparación DELE, Edelsa 1997, ISBN 84-7711-088-3
Výukové metody
písemná a ústní zkouška
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkouška Prezentace odborného tématu (ústní zkouška) může probíhat prezenčně či distančně v souladu s aktuální epidemiologickou situací a nařízení vlády ČR.
Navazující předměty
Informace učitele
INFORMACE O UZNÁVÁNÍ ZKOUŠEK:
Studentům, kteří na jazykových školách úspěšně složili státní zkoušku všeobecnou nebo mají španělské zkoušky Diploma Intermedio, příp. Diploma Superior nebo jsou absolventy španělského gymnázia bude uznána písemná část zkoušky po předložení originálu vysvědčení. Studenti, kteří absolvovali zkoušku ze španělštiny na jiné univerzitě či fakultě podobného zaměření mohou žádat o uznání písemné části zkoušky pokud dosáhli urovně B1 dle ERR. Ústní část zkoušky - prezentace na odborné téma z oboru - je povinná, požadavky jsou na ISu (materiály předmětu).

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY:
Zápočty a zkoušky je možno skládat pouze během zápočtového týdne a během zkouškového období.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.