G5081 Geochemie

Přírodovědecká fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/2. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavel Pracný, Ph.D.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G5080 Geochemie I
G1061 Mineralogie I G3021 Petrologie I (současně) Základy chemie v rozsahu střední školy.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Pro studenty věd o Zemi přináší přednáška základní informace o chemickém složení Země a vesmíru a hlavních procesech, které se podílí na jeho změnách. Pro chemicky orientované studenty je základem pro další prohloubení zaměření ve specializovaných přednáškách magisterského studia.
Výstupy z učení
1. Studenti rozumí významu a možnostem využití geochemie při studiu Země.
2. Studenti zvládnou propojit chemické zákony a vlastnosti na mikroúrovni s projevy v makrosvětě.
3. Studenti znají principy určující chemické složení vesmíru, Země i jejích fluidních obalů a umí porovnat jak a proč se liší.
4. Studenti znají základní environmentální rizika pro přírodu i člověka vyplývající z geochemie životního prostředí.
Osnova
 • Přednáška je úvodem do jedné ze základních disciplin věd o Zemi na úrovni bakalářského studia. Význam geochemie roste zejména v poslední době, protože umožňuje kvantitativní posouzení procesů, které probíhají v jednotlivých geosférách a jejich vzájemné interakce. S rostoucím technologickým pokrokem se také prohlubuje vliv lidské činnosti na přirozené přírodní procesy. Kvantitativní přístup ke studiu těchto procesů v geochemii umožňuje odlišovat přirozené změny od změn vyvolaných člověkem.
 • 1. Studium Země chemickými metodami, dějiny poznání složení světa kolem nás
 • 2. Základní principy termodynamiky
 • 3. Kosmochemie (složení vesmíru)
 • 4. Nestabilní a radiogenní izotopy a jejich využití v geologii
 • 5. Stabilní izotopy v geochemii
 • 6. Vazby, struktury, povrchy
 • 7. Geosféra, magmatické a metamorfní procesy
 • 8. Atmosféra, cykly, klimatická změna
 • 9. Hydrosféra, hydrogeochemie
 • 10. Zvětrávání, vzik půdy a krasové procesy
 • 11. Organická geochemie, biogeochemie
 • 12. Geochemie životního prostředí a antropogenní zatížení
Literatura
  doporučená literatura
 • FAURE, Gunter. Principles and applications of geochemistry : a comprehensive textbook for geology students. 2nd ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 1991. xv, 600. ISBN 0023364505. info
 • GILL, Robin. Chemical fundamentals of geology and evinronmental geoscience. Third edition. Hoboken, NJ, USA: Wiley Blackwell, 2015. xii, 267. ISBN 9780470656655. info
 • MISRA, Kula C. Introduction to geochemistry : principles and applications. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. xiv, 438. ISBN 9781405121422. info
 • WHITE, William M. Geochemistry. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. vii, 660. ISBN 9780470656686. info
 • Geochemie. Edited by Vladimír Bouška. Praha: Academia, 1980. 555 s. URL info
  neurčeno
 • DREVER, James I. The Geochemistry of Natural Waters. Prentice Hall, 1997. 450 s. ISBN 0-13-272790-0. info
 • KRAUSKOPF, Konrad Bates a Dennis K. BIRD. Introduction to geochemistry. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 1995. 647 s. ISBN 0070358206. info
 • HOVORKA, Dušan a Miloš SUK. Geochemie geologických procesů. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 140 s. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení ve výuce, laboratorní práce, esej, příklady a další domácí úkoly
Metody hodnocení
Zpracované úkoly, závěrečná písemná práce.
Navazující předměty
Informace učitele
Obsah výuky by měl být více-méně stejný jako je uveden v interaktivní osnově předmětu a osnově zde. Studijní materiály a instrukce budou v interaktivní osnově.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2012 - akreditace, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.