G7041 Diplomová práce I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2011
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Mgr. Ondřej Bábek, Dr. (přednášející)
prof. RNDr. Rostislav Brzobohatý, CSc. (přednášející)
Mgr. David Buriánek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Renata Čopjaková, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
doc. Ing. Jiří Faimon, Dr. (přednášející)
Mgr. Josef Havíř, Dr. (přednášející)
doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr. (přednášející)
prof. RNDr. Jiří Kalvoda, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. RNDr. Zdeněk Losos, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr. (přednášející)
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
prof. RNDr. Milan Novák, CSc. (přednášející)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (přednášející)
doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Špaček, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Jindřich Štelcl, CSc. (přednášející)
RNDr. Jan Švancara, CSc. (přednášející)
RNDr. Václav Vávra, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Miroslava Gregerová, CSc. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Předpoklady
SOUHLAS
Splnění podmínek pro zadání diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 200 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/200, pouze zareg.: 0/200
Jiné omezení: Předmět možno zapsat po splnění podmínek pro první 3 ročníky optimálního plánu studia
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět diplomová práce je koncipován jako kurz motivující studenta k průběžnému postupu na diplomové práci tak, aby na konci studia splnil veškeré požadavky na ni kladené.
Osnova
  • Každý student pracuje na vlastním výzkumu k diplomové práci. První část zahrnuje:
  • seznámení se se zadaným tématem,
  • vyjasnění cílů práce,
  • vyhledání literatury a její studium,
  • vyzkoušení metodiky.
Literatura
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
Výukové metody
individuální konzultace s vedoucím práce, samostatná práce studenta
Metody hodnocení
zápočet je udělovaný za splnění stanovených etap v přípravě diplomové práce
Navazující předměty
Informace učitele
Téma je nutno zvolit před ukončením zápisu v daném semestru. Souhlas k zápisu uděluje školitel na základě osobní domluvy. Na finální zadání diplomové práce je nutno se přihlásit v ISu nejpozději do 15. října daného roku. Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce na základě postupu práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.