G7041 Diplomová práce I

Přírodovědecká fakulta
jaro 2003
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
( J0001 Angličtina || GJ011 Angličtina pro geology || JAG05 Angličtina pro geology-zkouška || JA001 Akademická angličtina )&&( J0002 Cizí jazyk || JF002 Francouzština || JN002 Němčina || JR002 Ruština || JS002 Španělština || GJ012 Němčina pro geology || GJ013 Francouzština pro geology || GJ014 Španělština pro geology || GJ015 Ruština pro geology || JF001 Akademická francouzština || JN001 Akademická němčina || JR001 Akademická ruština || JS001 Akademická španělština || JFG05 Francouzština pro geology-Zk || JNG05 Němčina pro geology-zkouška || JRG05 Ruština pro geology-zkouška || JSG05 Španělština pro geology-Zk ) && ( NOW ( G7021 Diplomový seminář I )|| G7020 Diplomový seminář I ) && ((( G6020 Regionální geologie ČR II || G6021 Regionální geologie ČR II )&&( G6060 Ložisková geologie II || G6061 Ložisková geologie II )&&( G6080 Geochemie II || G6081 Geochemie II )&&( G4100 Strukturní geologie || G4101 Strukturní geologie )&&( G4060 Historická geologie II || G4061 Historická geologie II ))|| G6011 Souborná zkouška z geologie )
Splnění podmínek pro zadání diplomové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět možno zapsat po splnění podmínek pro první 3 ročníky optimálního plánu studia
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět je určen posluchačům magisterského studi. Při práci na samostatném vědeckém výzkumu student prokazuje zvládmutí vědecké metodiky a osvojuje si zásady vědecko-výzkumné práce.
Osnova
  • Studium literatury k zadané problematice. Sběr vlastních dat. Vyhodnocení dat. Interpretace získaných výsledků.
Literatura
  • Šesták Z. (2000): Jak psát a přednášet ve vědě. - Academia. Praha.
  • Čmejrková S., Daneš F., Světlá J. (1999): Jak napsat odborný text. - Leda. Praha.
Navazující předměty
Informace učitele
Termín zadání diplomové práce je nejpozději do 15. března daného roku. Zápočet zapisuje vedoucí diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.