JNG05 Němčina pro geology - zkouška

Přírodovědecká fakulta
jaro 2005
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Květoslava Štěpánková (přednášející)
Garance
Mgr. Hana Ševečková, M.A.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: JUDr. Helena Sýkorová
Předpoklady
Znalost německého jazyka na středoškolské úrovni. Zvládnutí dovedností, které jsou obsahem 4 semestrů výuky odborné němčiny - viz sylaby jednotlivých semestrů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedná se o zkoušku z odborného jazyka, jejímž cílem je ověřit způsobilost studenta pracovat s odborným textem a prezentovat odborné téma.
Osnova
  • Požadavky ke zkoušce: A. Písemná část a) gramatický test (nebyl-li vykonán v rámci zkoušky z akademického jazyka) b) písemný překlad z N do Č - rozsah 5 stran A4 c) německé resumé překladu - rozsah 5 řádků d) strukturovaný životopis (b), c), d) minimálně týden před termínem zkoušky) B. Ústní část a) referát o překladu b) pohovor na obecná a odborná témata týkající se vysokoškolského studia a studovaného oboru
Literatura
  • Přehled literatury - viz informace učitele.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části - viz osnova.
Informace učitele
Literatura: K. Štěpánková: Němčina pro přírodovědce, MU, Brno 2001 + další odkazy uvedené v této publikaci odborné texty - operativně podle oborů (zajišťuje vyučující, případně sami studenti)
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/jaro2005/JNG05