JR002 Pokročilá odborná ruština - zkouška

Přírodovědecká fakulta
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jekatěrina Mikešová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě – Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost ruského jazyka na úrovni B2 - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Úroveň B2 - odborný jazyk Cílem zkoušky je prokázat základní dovednosti nezbytné ke studiu odborné literatury potřebné k vypracování magisterské práce.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
sdělit a napsat detailní informace o sobě, svém městě, o svém studiu a univerzitě;
používat odbornou slovní zásobu z oboru;
pochopit celkový význam autentického odborného textu, formulovat hlavní myšlenky;
identifikovat v odborném textu specifické informace;
připravit prezentaci na odborné téma s využitím prezentačních technik;
porozumět autentickému mluvenému projevu na odborné téma
diskutovat o obecných a odborných tématech;
aplikovat vybrané gramatické jevy v odborných kontextech.
Osnova
 • 1. Písemná část - Abstrakt k prezentaci (150 slov, rusky), motivační dopis (studium na univerzitě v zahraničí, 200 slov rusky);
 • 2. Ústní část: - Prezentace odborného tématu na 10 min vztahujícího se ke studovanému oboru (rusky) + debata.
Literatura
  povinná literatura
 • JANEK, Adam a Julija MAMONOVA. Učebnice současné ruštiny : vhodné i pro samouky. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011, 410 s. ISBN 9788025128596. info
  doporučená literatura
 • L. Hejč: Ruština pro biology, UJEP Brno, 1988
 • N. Kiršová: Ruština pro geology a geografy, UJEP Brno, 1989
 • K. Štěpánková: Ruština pro fyziky, UJEP Brno, 1984
  neurčeno
 • Ruská konverzace (Souběž.) : Govorite po-russki [Brčáková, 2000]. info
 • Presentations in Russian
 • NEKOLOVÁ, Věra, Irena CAMUTALIOVÁ a Alena VASILJEVA-LEŠKOVÁ. Ruština nejen pro samouky. Vyd. 2. Voznice: Leda, 2007, 535 s. ISBN 9788073351120. info
 • BALCAR, Milan. Ruská gramatika v kostce. Vyd. 1. Praha: Leda, 1999, 125 s. ISBN 80-85927-56-X. info
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška na úrovni B2 - odborný jazyk.
Metody hodnocení
Zkouška se skládá z písemné a ústní části - min. 60 %.
Informace učitele
Informace o předmětu je možno nalézt i na www.sci.muni.cz https://cjv.sci.muni.cz/zkousky.
Dopustí-li se student u zkoušky nedovoleného jednání (tj. používání nedovolených pomůcek, taháků, komunikačních prostředků, focení testů mobilními telefony, domlouvání se s jinými studenty během zkoušky), přeruší učitel zkoušku a podle závažnosti přestupku udělí klasifikaci do ISu F, nebo FF, případně i FFF.

Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 1999, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, jaro 2000, podzim 2010 - akreditace, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.