JF001 Odborná francouzština - zkouška

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Natalie Mojžíšová (cvičící)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Natalie Mojžíšová
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Znalost francouzského jazyka na úrovni B1 (SERR) - odborný jazyk
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Zkouška prověří, že student je schopen zvládat následující dovednosti odpovídající úrovni B1 ERR - odborný jazyk
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu
identifikovat hlavní myšlenky
formulovat hlavní myšlenky
interpretovat informaci z textu/mluveného projevu
diskutovat o obecných a odborných tématech
hovořit o svém oboru - disponovat základní slovní zásobou svého oboru
argumentovat
shrnout jednoduchý odborný text
klasifikovat, porovnávat, určit příčiny a důsledky, popsat proces, definovat
Osnova
  • 1.Písemná část:
  • Akademická část (akademická gramatika, přiřazování, logická návaznost, tvoření slov, definice ...);
  • Odborný text - porozumění textu: hlavní myšlenka, logická návaznost, správnost tvrzení, synonyma... );
  • 2.Ústní část:
  • Zkouška je zaměřena na prověření komunikačních dovedností v daném oboru. Studenti diskutují o daných oborových tématech
Literatura
  • Le Nouveau sans frontiere II
Výukové metody
písemná a ústní zkouška
Metody hodnocení
písemný test, ústní zkouška - 60% správných odpovědí
Navazující předměty
Informace učitele
Literatura:
Le Nouveau sans frontiere II;
Odborné texty: časopisy Science & Vie, La Recherche, Le Point;
Le Nouveau Mémo - Encyklopédie, Larousse;
Comment - Sélections du Reader's Digest
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.