JAG01 Angličtina pro geology I

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Daniela Dlabolová (pomocník)
Garance
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Přírodovědecké fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
JAG01/01: Út 10:00–11:50 J2, J. Kubrická
JAG01/02: Út 12:00–13:50 J2, J. Kubrická
Předpoklady
Znalost anglického jazyka na úrovni B1 ERR
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 41 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu;
identifikovat hlavní myšlenky;
formulovat hlavní myšlenky;
shrnout jednoduchý text na obecné přírodovědné/geologické téma;
interpretovat informace z probíraných textů/ projevů;
určit příčiny a důsledky;
používat terminologii probíraných tematických okruhů;
definovat termíny probíraných tematických okruhů;
klasifikovat minerály a horniny;
popsat vědecké metody, některé minerály, horniny, procesy (koloběhy), zdroje energie;
porovnávat na základě odborné a akademické slovní zásoby;
aplikovat získané jazykové znalosti specifika akademické slovní zásoby na další odborná témata
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět odbornému textu/mluvenému projevu;
identifikovat hlavní myšlenky;
formulovat hlavní myšlenky;
shrnout jednoduchý text na obecné přírodovědné/geologické téma;
interpretovat informace z probíraných textů/ projevů;
určit příčiny a důsledky;
používat terminologii probíraných tematických okruhů;
definovat termíny probíraných tematických okruhů;
klasifikovat minerály a horniny;
popsat vědecké metody, některé minerály, horniny, procesy (koloběhy), zdroje energie;
porovnávat na základě odborné a akademické slovní zásoby;
aplikovat získané jazykové znalosti specifika akademické slovní zásoby na další odborná témata
Osnova
 • Scientific disciplines (infinitive and gerund)
 • The Earth - structure, age (making predictions, conditionals)
 • Minerals - classification (passive voice)
 • Minerals and human use (tenses)
 • Defining, relative clauses
 • Geological forces (micropresentation)
 • Predicting earthquakes (word formation)
 • Paleontology (numbers)
 • Revision of vocabulary and grammar
Literatura
 • MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers. Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. x, 380. ISBN 9780521189064. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
 • PETERS, Sarah a Tomáš GRÁF. Nová cvičebnice anglické gramatiky : 8500 příkladů s řešením na protější straně. 1. vyd. Praha: Polyglot, 1998. 437 s. ISBN 8086195007. info
Výukové metody
kurz odborného jazyka: analýza odborného textu cvičení na porozumění čteného/ mluveného autentického projevu cvičení na výslovnost, cvičné testy z gramatiky cvičení na akademickou a odbornou slovní zásobu krátké prezentace a diskuse domácí ústní a písemné úkoly
Metody hodnocení
aktivní práce ve výuce, splnění průběžných úkolů, formální email, krátká prezentace odborného tématu, glosář odborných termínů
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/JAG01