CJV_DIAL Jazykový test Dialang

Celouniverzitní studia
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Anna Bízková Doleželová (cvičící)
Mgr. Eva Čoupková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniela Dlabolová (cvičící)
Mgr. Markéta Dudová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubrická, Ph.D. (cvičící)
Anjuli Pandavar, PhD (cvičící)
PaedDr. Marta Holasová, Ph.D. (pomocník)
Lenka Pavlíková (pomocník)
Mgr. Marek Stehlík (pomocník)
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Ševečková, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem předmětu je zjistit úroveň znalostí anglického jazyka před zápisem zkoušek JA001 a JA002.
Osnova
  • V rámci tohoto předmětu je požadováno vyplnění 3 částí testu Dialang a zapsání výsledků do odpovědníku předmětu.
  • Nejprve jděte do interaktivní osnovy předmětu (https://is.muni.cz/auth/el/cus/podzim2023/CJV_DIAL/odp/dialang.qref), kde najdete jak instrukce k vyplnění testu, tak i odkaz na samotný test.
  • Po dokončení testu je nutné zapsat všechny 3 výsledky do odpovědníku (https://is.muni.cz/auth/el/cus/podzim2023/CJV_DIAL/odp/dialang.qref).
  • Na základě výsledků testu se můžete lépe rozhodnout, který kurz odpovídá vaší úrovni a pomůže vám s přípravou na povinné zkoušky.
  • Pokud je vaše úroveň nižší než úroveň požadovaná ke zkoušce, doporučujeme vám zapsat si odpovídající přípravný kurz (více v informacích učitele níže). Pokud jsou výsledky vašeho testu na požadované úrovni nebo vyšší, můžete navštěvovat jazykové kurzy pro osvojení odborné slovní zásoby a získání akademických dovedností.
Metody hodnocení
Diagnostický test
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/cus/podzim2023/CJV_DIAL/index.qwarp
Povinné zkoušky z angličtiny na PřF jsou tyto:
  • Na úrovni B1 (JA001) v bakalářském programu (přípravné kurzy 01 a 02)
  • Na úrovni B2 (JA002) v magisterském programu (přípravné kurzy 03 a 04).
V Bc programu je povinná zkouška na úrovni B1 (JA001), pokud je vaše úroveň vyšší, můžete si přímo zapsat zkoušku na úrovni B2 (JA002) a tím splnit jazykové požadavky také pro magisterský program.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/cus/podzim2023/CJV_DIAL