G1021 Geologie dynamická

Přírodovědecká fakulta
podzim 2020
Rozsah
3/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G1021k Geologie dynamická && ! NOW ( G1021k Geologie dynamická ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && ( NOW ( CST:CJV_DIAL Dialang )|| CST:CJV_DIAL Dialang || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JAG01 Angličtina pro geology I || JAG02 Angličtina pro geology II )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/78, pouze zareg.: 29/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 29/78
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základním geologickým procesům (exogenní a endogenní procesy), schopnost jejich správné identifikace v terénu a osvojení geologické terminologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a popsat základní geologické procesy a objekty.
Osnova
 • Úvod do problemitiky, základní pojmy. Základní geologické principy, čas jako geologický fenomén a metody jeho určování. Vesmír - vznik, vývoj, složení. Planeta Země - tvar, pohyby, energetická bilance. Zemské geosféry- klasifikace, složení, vlastnosti, metody studia. Magmatismus a magmatické horniny-procesy,produkty, tělesa. Vulkanismus-procesy,produkty,tělesa, zákonitosti rozšíření. Postvulkanické procesy. Zemětřesení-mechanismus,klasifikace, vztah ke geotektonice. Sedimentární horniny - procesy, klasifikace, telesa sedimentů. Metamorfóza a metamorfované horniny-procesy,činitelé,klasifikace, intentzita. Struktury a deformace- klasifikace, vrásy,zlomy, kliváž, pukliny, příkrovy. Desková tektonika-principy, pohyb desek. Orogeneze, magmatismus, depoziční pánve, metamorfóza a deformace hornin v konceptu deskové tektoniky.
Literatura
 • Kachlík V., Chlupáč I.: Základy Geologie
 • SKINNER, Brian J., Roger D. MORTON a Stephen C. PORTER. The dynamic Earth : an introduction to physical geology. Third edition. New York: John Wiley & Sons, 1995. 231 stran. ISBN 0471108642. info
 • THOMPSON, Graham R. a Jonathan TURK. Modern physical geology. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1993. xv, 608, 2. ISBN 0-03-096910-7. info
 • CHERNICOFF, Stanley a Ramesh VENKATAKRISHNAN. Geology :an introduction to physical geology. New York: Worth Publishers, 1995. xxvii, 593. ISBN 0-87901-452-0. info
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info
 • THOMPSON, Graham R. a Jonathan TURK. Introduction to physical geology. Fort Worth: Saunders College, 1998. 1 sv. (rů. ISBN 0-03-024348-3. info
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :with interactive plate tectonics CD-ROM. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 539 s. +. ISBN 0-697-26676-1. info
 • TARBUCK, Edward J. a Frederick K. LUTGENS. Earth :an introduction to physical geology. Illustrated by Dennis Tasa. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2002. xv, 670 s. ISBN 0-13-092025-8. info
 • KUMPERA, Otakar, Jan FOLDYNA a Vojtech ZORKOVSKÝ. Všeobecná geologie [Kumpera, 1988]. 1. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 521 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou pravidelné přednášky, konzultace
Metody hodnocení
závěrečná písemná zkouška, úspěšné složení zkoušky při více než 60% úspěšnosti
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2020/G1021