G1011 Úvodní geologické soustředění

Přírodovědecká fakulta
podzim 2024
Rozsah
3 dny. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat. (přednášející)
doc. RNDr. Nela Doláková, CSc. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd – Sekce věd o Zemi – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
! G1011k Úvodní geologické soustředění && ! NOW ( G1011k Úvodní geologické soustředění ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology )&& NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami )&& ( NOW ( CST:cjv_dial Dialang )|| CST:cjv_dial Dialang || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JAG01 Angličtina pro geology I || JAG02 Angličtina pro geology II )))
Znalosti geologie na úrovni ZŠ
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit - co je geologie, - endogenní energie a procesy, - exogenní procesy, - tektonika, - historie Země, - vliv geologickych procesů na životní prostředí, - přírodní zdroje a vliv jejich exploatace na životní prostředí.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět a vysvětlit - co je geologie, - endogenní energie a procesy, - exogenní procesy, - tektonika, - historie Země, - vliv geologickych procesů na životní prostředí, - přírodní zdroje a vliv jejich exploatace na životní prostředí.
Osnova
  • - co je geologie - endogenni energie a procesy - exogenní procesy - tektonika - historie Země - vliv geologickych procesu na zivotni prostredi - přírodní zdroje a vliv jejich exploatace na životní prostředí
Literatura
    doporučená literatura
  • KRYSTEK, Ivan. Všeobecná geologie. 2. přeprac. vyd. Brno: Státní pedagogické nakladatelství, 1983, 170 s. info
    neurčeno
  • CHAMRA, Svatoslav, Jan SCHRÖFEL a Vladimír TYLŠ. Základy petrografie a regionální geologie ČR. V Praze: České vysoké učení technické v Praze, 2009, 181 s. ISBN 9788001031384. info
  • KALVODA, Jiří, Ondřej BÁBEK a Rostislav BRZOBOHATÝ. Historická geologie. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002, 199 s. ISBN 8024404109. info
Výukové metody
Výuka probíhá blokově formou adaptačního kurzu na začátku semestru.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Pro úspěšné splnění předmětu je nutná účast na kurzu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: Výuka probíhá na začátku semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2024/G1011