G1021k Geologie dynamická

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
3/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Slavomír Nehyba, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Martin Ivanov, Dr.
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Pá 21. 10. 9:00–12:00 G1,01004, Pá 2. 12. 10:00–16:00 Gp,02006, Pá 9. 12. 9:00–10:00 G1,01004
Předpoklady
! G1021 Geologie dynamická && ! NOW ( G1021 Geologie dynamická ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && ( NOW ( CST:CJV_DIAL Dialang )|| CST:CJV_DIAL Dialang || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JAG01 Angličtina pro geology I || JAG02 Angličtina pro geology II )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je porozumění základním geologickým procesům exogenní a endogenní procesy), schopnost jejich správné identifikace v terénu a osvojení geologické terminologie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a popsat základní geologické procesy a objekty.
Osnova
 • Úvod do problemitiky, základní pojmy. Základní geologické principy, čas jako geologický fenomén a metody jeho určování. Vesmír - vznik, vývoj, složení. Planeta Země - tvar, pohyby, energetická bilance. Zemské geosféry- klasifikace, složení, vlastnosti, metody studia. Magmatismus a magmatické horniny-procesy,produkty, tělesa. Vulkanismus-procesy,produkty,tělesa, zákonitosti rozšíření. Postvulkanické procesy. Zemětřesení-mechanismus,klasifikace, vztah ke geotektonice. Sedimentární horniny - procesy, klasifikace, telesa sedimentů. Metamorfóza a metamorfované horniny-procesy,činitelé,klasifikace, intentzita. Struktury a deformace- klasifikace, vrásy,zlomy, kliváž, pukliny, příkrovy. Desková tektonika-principy, pohyb desek. Orogeneze, magmatismus, depoziční pánve, metamorfóza a deformace hornin v konceptu deskové tektoniky.
Literatura
 • Kachlík V., Chlupáč I.: Základy Geologie
 • SKINNER, Brian J., Roger D. MORTON a Stephen C. PORTER. The dynamic Earth : an introduction to physical geology. Third edition. New York: John Wiley & Sons, 1995. 231 stran. ISBN 0471108642. info
 • THOMPSON, Graham R. a Jonathan TURK. Modern physical geology. Philadelphia: Saunders College Publishing, 1993. xv, 608, 2. ISBN 0-03-096910-7. info
 • CHERNICOFF, Stanley a Ramesh VENKATAKRISHNAN. Geology :an introduction to physical geology. New York: Worth Publishers, 1995. xxvii, 593. ISBN 0-87901-452-0. info
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :student study art notebook. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 161 s. ISBN 0-697-28732-7. info
 • THOMPSON, Graham R. a Jonathan TURK. Introduction to physical geology. Fort Worth: Saunders College, 1998. 1 sv. (rů. ISBN 0-03-024348-3. info
 • PLUMMER, Charles C. a David MCGEARY. Physical geology :with interactive plate tectonics CD-ROM. 7th ed. Dubuque: Wm. C. Brown Communications, 1996. 539 s. +. ISBN 0-697-26676-1. info
 • DINWIDDIE, Robert, Simon LAMB a Ross REYNOLDS. Bouřlivá planeta Země : [sopky, zemětřesení, hurikány, bahnotoky, tsunami]. Translated by Jana Pacnerová. 1. vyd. Praha: Fortuna Libri, 2012. 360 s. ISBN 9788073216344. info
 • TARBUCK, Edward J. a Frederick K. LUTGENS. Earth :an introduction to physical geology. Illustrated by Dennis Tasa. 7th ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 2002. xv, 670 s. ISBN 0-13-092025-8. info
 • KUMPERA, Otakar a Jan FOLDYNA. Všeobecná geologie. Edited by Vojtech Zorkovský. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1988. 521 s. info
Výukové metody
Teoretická příprava formou pravidelné přednášky, konzultace
Metody hodnocení
Předmět Dynamická Geologie bude ukončen písemnou zkouškou, která proběhne prezenční formou na Ústavu geologických věd v Brně. Zkouška bude mít charakter testu s cca 35-40 otázkami. Na každou otázku je navrženo několik možných odpovědí. Student volí správnou odpověď. Pro úspěšné složení zkoušky je nutná minimálně 60% úspěšnost. Termíny zkoušky budou vypsány v IS. Bude vždy uveden termín, čas a místo zkoušky. Na termíny zkoušek je třeba se přihlásit.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2022/G1021k