G1101 Základy geofyziky

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Havíř, Dr. (přednášející)
RNDr. Libor Vejmělek (přednášející)
Mgr. Hana Krumlová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Josef Havíř, Dr.
Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Pechmannová
Dodavatelské pracoviště: Ústav geologických věd - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Po 13:00–13:50 G1,01004, Po 14:00–14:50 G1,01004
Předpoklady
! G1101k Základy geofyziky && ! NOW ( G1101k Základy geofyziky ) && (! PROGRAM ( B - GE ) || ( NOW ( G0101 Školení BOZP a PO pro geology ) && NOW ( C7777 Zacházení s chemickými látkami ) && ( NOW ( CST:CJV_DIAL Dialang )|| CST:CJV_DIAL Dialang || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JAG01 Angličtina pro geology I || JAG02 Angličtina pro geology II )))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 78 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 28/78, pouze zareg.: 0/78, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/78
Mateřské obory/plány
předmět má 38 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Přednáška "Základy geofyziky" seznamuje s principy metod používaných při studiu fyzikálních vlastností zemské kůry. Jedná se o metody gravimetrické, magnetometrické, seismické, geoelektrické, radiometrické a karotážní.
Cílem přednášky je, aby studenti pochopili principy základních geofyzikálních metod a dokázali vybrat vhodnou geofyzikální metodu pro řešení dané geologické úlohy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zpracovat a analyzovat gravimetrická, magnetometrická, seismická, geoelektrická, radiometrická a karotážní data;
- interpretovat výstupy základních geofyzikálnich metod;
- aplikovat základní geofyzikální metody na praktický problém;
- analyzovat současné vědecké poznatky v oblasti geofyziky;
- navrhnout a vysvětlit vhodnou metodu výzkumu pro geofyzikální účely.
Osnova
 • Přednáška je členěna do následujících bloků:
 • 1a) co je to Geofyzika – postavení geofyziky v přírodních vědách
 • 1b) Země jako terestrické těleso Sluneční soustavy
 • 2) geotermika
 • 3) radionuklidové metody – měření přirozené radioaktivity hornin
 • 4) gravimetrie – úvod do tíhového pole Země
 • 5) izostáze a proudění materiálu v tělese Země
 • 6) elektrické a elektromagnetické metody
 • 7) magnetometrie – úvod do magnetického pole Země
 • 8) seismika - základy průzkumné seismiky
 • 9) seismologie – šíření vln vznikajících při zemětřeseních
 • 10) karotáž – geofyzikální měření ve vrtech
Literatura
  doporučená literatura
 • GRUNTORÁD, Jan. Principy metod užité geofyziky. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1985. 190 s. URL info
 • MAREŠ, Stanislav. Úvod do užité geofyziky. 2. přeprac. vyd. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1990. 677 s. ISBN 80-03-00427-6. info
 • LOWRIE, William. Fundamentals of geophysics. 2nd ed. New York [N.Y.]: Cambridge University Press, 2007. x, 381. ISBN 9780521675963. info
 • KEAREY, P., Michael BROOKS a Ian HILL. An introduction to geophysical exploration. 3rd ed. Malden, MA: Blackwell Science, 2002. viii, 262. ISBN 0632049294. info
  neurčeno
 • BLÁHA, Pavel. Geofyzika a svahové deformace. První vydání. v Bratislave: Universita Komenského, 2017. xiv, 338. ISBN 9788022344210. info
Výukové metody
Výuka je založena na přednáškách.
Metody hodnocení
diskuse při výuce; písemný test.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/G1101