Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých

Přírodovědecká fakulta
podzim 2023
Rozsah
3/0/0. 3 kr. (plus 2 za zk). Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie - Biologická sekce - Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
Út 13:00–15:50 B11/306
Předpoklady
NOW ( Bi1030c Fylog. a diver. bezobrat. -cv. )|| Bi1030c Fylog. a diver. bezobrat. -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: Seznámení se s aktuální fylogenezí "bezobratlých" mnohobuněčných živočichů a vybraných skupin jednobuněčných organismů. Poznání morfologie, anatomie, biologie a ekologie jednotlivých vyšších taxonů a významných nižších systematických skupin. Rozšíření a praktický význam vybraných živočichů s ohledem na faunu České republiky.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat aktuální fylogenezi eukaryot a zejména "bezobratlých" mnohobuněčných živočichů - bude rozumět morfologii, anatomii, biologii a ekologii jednotlivých vyšších taxonů a významných nižších systematických skupin - bude chápat praktický význam vybraných živočichů s ohledem na významné druhy fauny České republiky
Osnova
  • 1. Úvod, typy taxonů a znaků, fylogeneze Eukaryot, Říše: Amoebozoa, Rhizaria a Excavata; 2. Říše: Chromalveolata a Opisthokonta – úvod; 3. Metazoa úvod, "Porifera", Ctenophora, Placozoa, Cnidaria, Myxozoa; 4. Bilateria - úvod, Ectoprocta, Entoprocta, Cycliophora, Gnathostomulida, Micrognathozoa, Syndermata; 5. Gastrotricha, Platyhelminthes; 6. Mollusca, Brachyozoa, Chaetognatha; 7. Nemertea, Sipunculida, Annelida;8. Nematomorpha, Nematoda, Scalidophora; 9. Onychophora, Tardigrada, Arthropoda - Pycnogonida, Euchelicerata; 10. Arthropoda - Myriapoda, "Crustacea"; 11. Arthropoda - Hexapoda I; 12. Hexapoda II; 13. Hexapoda III – Holometabola; 14. Xenoturbellida, Acoelomorpha, Hemichordata, Echinodermata.
Literatura
    doporučená literatura
  • Zrzavý J., 2006: Fylogeneze živočišné říše. Scientia, Praha, 255 pp.
  • Ruppert E.E., Fox R.S. & Barnes R.D., 2004: Invertebrate zoology. Seventh edition. Thomson, Brooks/Cole, 963 pp.
    neurčeno
  • Brusca R. C. & Brusca G. J., 1990: Invertebrates. Sinauer Assoc. Inc., Sunderland, 922 pp.
Výukové metody
přednášky;
link na stream: http://live.cesnet.cz/muniukba11306.html (podzim 2020)
Metody hodnocení
Zkoušení ústní nebo písemné; pokud opatření dovolí, tak bude presenční formou, jinak distančně.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2011 - akreditace, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/sci/podzim2023/Bi1030